I 021 Militärischer Verdienstorden der Deutschen Demokratischen Republik Klasse III Bronze
Beschrijving
Achtergronden
 
De instelling van de "Militärischer Verdienstorden der Deutschen Demokratischen Republik" (de militaire verdienstorde van de DDR) in drie klassen: Klasse I in Gold, Klasse II in Silber en Klasse III in Bronze werd op 17 september 1982 goedgekeurd door de Nationale Verdedigingsraad. De "Militärische Verdienstorden werden gezamelijk met de "Militärische Verdienstmedaille" ingesteld. Het besluit werd op 15 oktober 1982 openbaargemaakt in het "Gesetzblatt". De "Militärischer Verdienstorden" was bestemd voor militairen en burgers van niet-socialistische landen die zich inzetten voor vriendschappelijke betrekkingen en stimuleren van de samenwerking met de DDR en het Nationale Volksleger in het bijzonder. Vastgelegd werd dat voor militairen en burgers van socialistische landen onderscheiden konden worden met de "Scharnhorst-Orden", de "Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland" of de "Medaille für Waffenbrüderschaft".
De "Militärischer Verdienstorden der Deutschen Demokratischen Republik Klasse II" en "Klasse III" werd uitgereikt aan militair attachés of hoge militairen. "Klasse I" was bedoeld voor ministers van defensie of personen met een vergelijkbare positie. Mensen die hen begeleiden kwamen in aanmerking voor een "Militärische Verdienstmedaille".
Bij de toekenning van de "Militärischer Verdienstorden der Deutschen Demokratischen Republik" hoorde geen financiële premie, wel een oorkonde. Bekend is dat de "Militärischer Verdienstorden der Deutschen Demokratischen Republik Klasse III" slechts 10 keer is toegekend.
Orden die door de staat werden toegekend, konden ontnomen worden in geval van onwaardig gedrag, het verliezen van het DDR-staatsburgerschap en het bekend worden van nieuwe feiten nadat de orde was toegekend en die zouden hebben verhinderd dat de orde zou worden toegekend.
Op 20 februari 1990 maakte het "Gesetzblatt" het Staatsraadbesluit van 5 februari 1990 wereldkundig dat staatsorden tot nader order niet meer werden toegekend.
De orden werden gemaakt bij "VEB Münze der DDR, Berlin". Het ontwerp is van Klaus Bensdorf.


De afbeeldingen van de orde zijn een bewerking van afbeeldingen afkomstig uit het boek van Günther Tautz uit 1983.
Beschrijving
De bronskleurige medaille is gemaakt van tombak en heeft een diameter van 44 mm. De medaille heeft de vorm van een vijfpuntige ster - de ruimte tussen de sterpunten zijn met stralenbundels gevuld. In het midden van de medaille is een gekleurd staatswapen aangebracht met een diameter van 19 mm omgeven door een tak van eikenloof. Daaronder staan twee gekruiste zwaarden. Op de achterzijde staat de tekst: "MILITÄRISCHE VERDIENSTORDEN DDR" met twee lauriertakjes. Aan de bovenzijde bevindt zich een oog dat dwars op de medaille is aangebracht. Daar doorheen is een ringetje van 15 mm aangebracht dat aan het lintje van 30 mm breed is bevestigd. Het lintje is licht grijs, met daarop links een zwart, rode en gele baan en rechts een gele, rode en zwarte baan. Bij de orde hoorde ook een "Interimsspange". Deze is 30 mm bij 13 mm groot en overtrokken met de dezelfde stof als die van het lintje. Hierop is een miniatuuruitvoering van de medaille aangebracht.

Type
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden twee typen onderscheiden. Type a (1982 - 1986) heeft een geëmailleerd staatswapen en type b (1986 - 1989) een geverfde versie.
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p. 22.
Klaus H. Feder, Militärische Orden der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 2011.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.108-109, 175.

Het afgebeelde draagteken is niet origineel, maar een reproductie.