I 016 Blücher-Orden für Tapferkeit in Silber
Beschrijving
Achtergronden
De orde is genoemd naar Gebhard Leberecht von Blücher (1742 - 1819). Als maarschalk leidde hij zijn leger tegen Napoleon in de slag bij Waterloo.
Het verhaal van de "Blücher-Orden für Tapferkeit" (Blücher orde voor dapperheid) is bijzonder. Deze is namelijk wel ingesteld - dat bleef geheim - en is nooit toegekend. Op 13 oktober 1965 besloot de Nationale Verdedigingsraad onder leiding van Walter Ullbricht tot het instellen van de orde in drie klassen: goud, zilver en brons. Op 18 september 1968 besloot de ministerraad onder leiding van Willi Stoph erover en tevens werd besloten dat de voorzitter van de raad zou beslissen wanneer de regeling zou ingaan. Vastgelegd werd dat de orde zou worden toegekend:
- voor dappere en heldhaftige inzet in gevechtshandelingen met als doel de eigen troepen het geschil te laten winnen;
- voor moedige, initiatiefrijke en succesvolle leiding in gevechtshandelingen;
- grote prestaties in de verdediging van de DDR.
De medaille kon worden toegekend aan militairen als aan burgers - zowel aan een individu als in een collectief. Toekenning gebeurde door de ministerraad - de uitreiking door de minister van Nationale Verdediging en bij de medaille in zilver hoorde een geldpremie van 3000 mark. Voorschrift was dat de medaille op de linkerborst zou worden gedragen.
Op 25 januari 1984 werd de regeling gewijzigd, waarschijnlijk omdat het bureaucratische toekenningssysteem in tijden van oorlog niet zou werken. Toekenning van de orde zou gebeuren door de minister van Nationale Verdediging, zijn plaatsvervangers of de legeropperbevelhebbers. De uitreiking kon gedelegeerd worden. De financiële premie verviel.
Bij de uitreiking van de orde was een oorkonde voorzien.
De medaille werd ontworpen door de graficus Manfred Gneckow en gefabriceerd door VEB Präwema te Markneukirchen, in twee oplagen in 1968 en 1980. Van deze medaille zijn vervalsingen / reproducties voor verzamelaars bekend.
(De foto's van de orde zijn gemaakt door Vlassio Stefas.)
Typen medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden twee typen onderscheiden van de 'Blücher-Orden für Tapferkeit in Silber".
 1968 a Zilver .900, rand 2 mm dik
 1980 b Non-ferrometalen, rand 2,5 mm dik

Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.21.
Klaus H. Feder, Militärische Orden der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 2011.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.23-26.