015 Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Bronze
Beschrijving Medailles Oorkonden Draagtekens Collectieve onderscheiding
Collectieve onderscheiding 1983
De onderscheiding "Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Bronze" kon zowel worden toegekend aan individuen als aan collectieven. Bij de onderscheiding van collectieven kon ieder individu een medaille en een oorkonde krijgen, maar gebruikelijk was dat slechts één oorkonde en een medaille werd verleend. Deze werd dan uitgereikt in een speciale cassette, die op een bijzondere plaats werd getoond. Daar waar het collectieven betrof binnen de bewapende organen, kon men de collectieve onderscheiding ook tonen middels een wimpel bij het vaandel of door middel van een symbool op een voertuig. 
Als voorbeeld van een medaille voor een collectief is hier de "Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Bronze" afgebeeld die uitgereikt is aan de "Kampfgruppenhundertschaft 'Arthur Riedel' VEB Porzellanwerke Colditz". De medaille is uitgereikt op 7 oktober 1983. De oorkonde is facsimile ondertekend door Armeegeneral Heinz Hoffmann, de "Minister für Nationale Verteidung" (minister van Nationale Verdediging). De oorkonde is voorzien van een droogstempel van het "Nationale Volksarmee" met nummer 306.