I-14 Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Silber
014e Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Silber am Kriegsband www.ddrmedailles.nlAchtergronden
De "Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland" (militaire orde voor verdienste voor volk en vaderland) werd in drie klassen toegekend: goud, zilver en brons. De onderscheiding in goud was de hoogste klasse. De Nationale Verdedigingsraad adviseerde op 26 januari 1966 positief over het instellen van de orde; de ministerraad besloot daartoe op 17 februari 1966. In het "Gesetzblatt" van 1 maart 1966 werd dit besluit openbaar gemaakt. De orde werd verleend:
voor opmerkelijke prestaties bij vergroting van de kracht en de paraatheid van het nationale volksleger ("NVA: Nationale Volksarmee");
bij het vervullen van opgaven ter bescherming van de staatsgrenzen;
bij versterking en vervolmaking van de socialistische landsverdediging. 
De orde kon zowel verleend worden aan individuen werkzaam voor de NVA, de grenstroepen ("Grenztruppen der DDR"), de "Zivilverteidigung" (burgerbescherming), de "Deutsche Volkspolizei" (volkspolitie), de "Kampfgruppen" (paramilitaire organisatie) en het "Ministerium für Staatssicherheit" (het ministerie van Staatsveiligheid - de Oost-Duitse geheime dienst) als aan onderdelen ervan. Ook burgers en buitenlandse militairen konden met de militaire orde voor verdienste voor volk en vaderland worden onderscheiden. De onderscheiding in een klasse kon meerdere malen worden toegekend. Ook een postume onderscheiding was mogelijk.
Bij de orde hoorde een oorkonde en vanaf 7 oktober 1968 voor individuen een financiële toeIage. De orde werd op de linkerborst gedragen. De orde is ontworpen door een collectief onder leiding van Klaus Bernsdorf. De orde is gemaakt bij VEB Präwema Markneukirchen. Oorspronkelijk was "Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland" gepland onder de naam "Orden Schutz der sozialistischen Heimat" (orde bescherming van het socialistische vaderland). 
Orden die door de staat werden toegekend, konden ontnomen worden in geval van onwaardig gedrag, 
het verliezen van het DDR-staatsburgerschap en het bekend worden van nieuwe feiten nadat de orde was toegekend en die zouden hebben verhinderd dat de orde zou worden toegekend.
Op 20 februari 1990 maakte het "Gesetzblatt" het Staatsraadbesluit van 5 februari 1990 wereldkundig dat staatsorden tot nader order niet meer werden toegekend en dat het betalen van een eventueel daarmee verbonden premie werd gestaakt. Dit besluit had dus ook betrekking op de 'Kampforden". 
Type
 medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden zes typen onderscheiden van de "Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Silber" (aangevuld met informatie uit Feder 2011).
 1966 - 1972  a   41,5 bij 40,3 mm, zilver - met zilvermerk 900
 1973 - 1974  b  41,5 bij 40,3 mm, tombak met gladde achterzijde
 1974 - 1985  c  41,8 bij 40,6 mm, tombak met op de achterzijde honingraatpatroon of een wafelpatroon
 1985 - 1990  c'  41,8 bij 40,6 mm, tombak met een opgeruwde achterzijde
   d  42 bij 40,6 mm, tombak met op de achterzijde met fijn honingraatpatroon en op de voorzijde een grof honingraatpatroon
   e  is gelijk aan type c, maar dan een een geel rode band, een zogenaamde "Kriegsband"
   f  41,5 bij 40,3 op de achterzijde staat "Muster" (monster)014 Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Silber www.ddrmedailles.nl
014c Kampforden Für Verdienste um Volk und Vaterland silber www.ddrmedailles.nl
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin, 1979, p.108.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.18-20.
Klaus H. Feder, Militärische Orden der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 2011.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.18-23.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen im Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Rosenheim 1996, p.120-129.
Horst Liebig, Wo sie gefallen sind, stehen wir, Politische Verwaltung der Grenztruppen der DDR, 1983.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.41-42.