I 013 Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Gold
Type c (1973-1990)
De "Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Gold" type c meet 41,8 mm bij 40,6 mm en is gemaakt van tombak. De medaille is goudkleurig en heeft de vorm van een vijfhoek. 
Op de voorzijde staat een vijfpuntige ster. In het midden van de ster staat een rood geëmailleerde cirkel met daarin het staatswapen van de DDR. Daar omheen staat de tekst: "FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITER-UND-BAUERN-MACHT" (voor de bescherming van de arbeiders- en boerenheerschappij). Om de tekst staan twee lauriertwijgjes. Het medaillon in het midden van de ster wordt begrensd door een witte, 1 mm brede, rand. Tussen de sterpunten zijn de vlakken met een licht honingraatpatroon uitgevoerd. 
Op de achterzijde staat een veel grover honingraatpatroon. De medaille wordt gedragen aan een geel vijfpuntig lintje met daarin drie 3,5 mm bruine brede strepen. Het draagteken is langwerpig en heeft dezelfde kleuren als het lintje. Op het draagteken staat twee gekruiste dolken, met de punten naar boven wijzend. Bij deze medaille werd ook een oorkonde uitgereikt.
Het verschil in honingraatpatroon aan de voorzijde tussen type c en d is goed te zien. Links is type c afgebeeld, rechts type d.
013d Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Gold  www.ddrmedailles.nl
Type d
De "Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Gold" type d meet 42 mm bij 40,6 mm en is gemaakt van tombak. De medaille is goudkleurig en heeft de vorm van een vijfhoek. 
Op de voorzijde staat een vijfpuntige ster. In het midden van de ster staat een rood geëmailleerde cirkel met daarin het staatswapen van de DDR. Daar omheen staat de tekst: "FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITER-UND-BAUERN-MACHT" (voor de bescherming van de arbeiders- en boerenheerschappij). Om de tekst staan twee lauriertwijgjes. Het medaillon in het midden van de ster wordt begrensd door een witte, 1 mm brede, rand. Tussen de sterpunten zijn de vlakken met een grover honingraatpatroon uitgevoerd dan het geval is
bij type c.
Op de achterzijde staat een veel fijner honingraatpatroon. De medaille wordt gedragen aan een geel vijfpuntig lintje met daarin drie 3,5 mm brede bruine strepen. Het draagteken is langwerpig en heeft dezelfde kleuren als het lintje. Op het draagteken staat twee gekruiste dolken, met de punten naar boven wijzend. Bij deze medaille werd ook een oorkonde uitgereikt.
Het verschil in honingraatpatroon aan de achterzijde tussen type c en d is goed te zien. Links is type c afgebeeld, rechts type d.
Type e (Kriegsband)
De "Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Gold" type e is nooit uitgereikt. Deze versie was op voorraad om te worden uitgereikt als de DDR in oorlogshandelingen betrokken zou worden. Dit is nooit gebeurd. De medaille is gelijk aan die van type c en heeft de volgende afmetingen 41,8 bij 40,6 mm. De medaille is vervaardigd van tombak.
Op de voorzijde staat een vijfpuntige ster. In het midden van de ster staat een rood geëmailleerde cirkel met daarin het staatswapen van de DDR. Daar omheen staat de tekst: "FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITER-UND-BAUERN-MACHT" (voor de bescherming van de arbeiders- en boerenheerschappij). Om de tekst staan twee lauriertwijgjes. Het medaillon in het midden van de ster wordt begrensd door een witte, 1 mm brede, rand. Tussen de sterpunten zijn de vlakken met een licht honingraatpatroon uitgevoerd. 
Op de achterzijde staat een veel grover honingraatpatroon. De medaille is bevestigd aan een geel vijfpuntig lintje met daarin drie 3,5 mm brede rode strepen. Het draagteken is langwerpig en heeft dezelfde kleuren als het lintje. Op het draagteken staat twee gekruiste dolken, met de punten naar boven wijzend.
Type f (Muster)
De "Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Gold" type f is nooit uitgereikt. Medailles met "Muster" (monster) op de achterzijde werden gebruikt voor tentoonstellingen of presentaties. De medaille meet 41,5 bij 40,3 mm en is vervaardigd van tombak.
Op de voorzijde staat een vijfpuntige ster. In het midden van de ster staat een rood geëmailleerde cirkel met daarin het staatswapen van de DDR. Daar omheen staat de tekst: "FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITER-UND-BAUERN-MACHT" (voor de bescherming van de arbeiders- en boerenheerschappij). Om de tekst staan twee lauriertwijgjes. Het medaillon in het midden van de ster wordt begrensd door een witte, 1 mm brede, rand. Tussen de sterpunten zijn de vlakken met een licht honingraatpatroon uitgevoerd. 
De achterzijde is glad en bevat de tekst "MUSTER". De medaille is bevestigd aan een geel vijfpuntig lintje met daarin drie 3,5 mm brede rode strepen. Het draagteken is langwerpig en heeft dezelfde kleuren als het lintje. Op het draagteken staat twee gekruiste dolken, met de punten naar boven wijzend.