I 013 Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Gold
013c Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland www.ddrmedailles.nlOorkonde Type 3 (2)
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Gold". Het betreft hier Type 3, variant 2 volgens Feder (2011). De oorkonde heeft code: NVA 02777. De oorkonde is uitgereikt aan Konteradmiral a.D. Friedrich Elchlepp en gedateerd op 30 november 1984 - de datum van zijn pensionering. Elchlepp is geboren op 4 juli 1924 in Biederlitz en overleed op 2 maart 2002. Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog "Oberleutnant zur See" bij de Duitse Kriegsmarine. Na zijn krijgsgevangenschap werd hij lid van de SED en de FDGB en studeerde rechten aan de Universiteit Halle. Op 28 februari 1950 trad hij toe tot de "Seepolizei" (de politie ter water). Van 1956 tot 1957 studeerde hij aan de Marine-academie in Leningrad. Van 1981 tot zijn pensioen was hij "Konteradmiral" (schout bij nacht) bij de "Volksmarine der DDR". Hij is o.a. onderscheiden met de Vaterländischen Verdienstorden in zilver en zoals uit de oorkonde blijkt de "Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Gold".
De oorkonde is facsimile ondertekend door Armeegeneral Heinz Hoffmann - de toenmalige minister voor Nationale Verdediging. De oorkonde heeft ook een droogstempel.