I 010 Orden "Stern der Völkerfreundschaft" in Gold
Beschrijving
Achtergronden
 
De orde "Stern der Völkerfreundschaft" (ster van de vriendschap tussen volken) werd 20 augustus 1959 ingesteld in drie klassen: grote ster, goud en zilver. De orde werd toegekend voor buitengewone verdienste in:
- de samenwerking tussen volken en de vriendschap daartussen;
- het behoud van de vrede;
- de versterking en de verhoging van het internationale aanzien van de DDR.
De orde kon worden toegekend aan individuen en aan maatschappelijke organisaties; zij konden slechts eenmaal onderscheiden worden met een medaille van een bepaalde klasse. Toekenning van de orde geschiedde door de voorzitter van de Staatsraad. Bij de orde hoorde een oorkonde. De orde werd op de linkerborst gedragen.
Orden die door de staat werden toegekend, konden ontnomen worden in geval van onwaardig gedrag, het verliezen van het DDR-staatsburgerschap en het bekend worden van nieuwe feiten nadat de orde was toegekend en die zouden hebben verhinderd dat de orde zou worden toegekend.
Op 20 februari 1990 maakte het "Gesetzblatt" het Staatsraadbesluit van 5 februari 1990 wereldkundig dat staatsorden tot nader order niet meer werden toegekend en dat het betalen van een eventueel daarmee verbonden premie werd gestaakt.

De afbeelding van de orde is afkomstig uit het boek van Günther Tautz uit 1983.
Beschrijving
De "Stern der Völkerfreundschaft in Gold" is een vijfpuntige, vergulde ster met een diameter van 55 mm. Op de voorzijde staat het staatswapen van de DDR afgebeeld. Daarboven bevindt zich een vredesduif. De punten van de ster zijn door eikenloof verbonden. De achterzijde is glad en bevat een speld ter bevestiging. Bij de orde hoort een draagteken. Dit heeft een zwarte, rode en gele verticale band met daarop een miniatuuruitvoering van de orde. 
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p. 107-108.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.12-15.
Klaus H. Feder, Militärische Orden der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 2011.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.117-118, 175.

Het afgebeelde draagteken is niet origineel, maar een reproductie. Op het afgebeelde draagteken is de miniatuuruitvoering van de medaille 135 graden naar links gedraaid).