I 008 Banner der Arbeit Stufe III
008h Orden Banner der Arbeit Stufe III www.ddrmedailles.nl008h Orden Banner der Arbeit Stufe III www.ddrmedailles.nl008h Orden Banner der Arbeit Stufe III www.ddrmedailles.nl
Oorkonde 1984
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Banner der Arbeit, Stufe III" Deze oorkonde is uitgereikt aan Günter Prusseit en gedateerd op 7 oktober 1984. Hij kreeg de oorkonde als lid van een collectief - onbekend is om welk collectief het ging. De oorkonde is ondertekend (facsimile) door Erich Honecker, de toenmalige voorzitter van de Staatsraad. De toekenning hield verband met het 35-jarige bestaan van de DDR.
Prusseit werd in 1977 onderscheiden met de eretitel "Kollektiv der socializtischen Arbeit" en viervoudige succesvolle verdediging daarvan. In 1987 werd hij onderscheiden met erespeld in zilver van het "Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft".