I 007 Banner der Arbeit Stufe II
Beschrijving Medailles Oorkonden
Achtergronden 
De orde "Banner der Arbeit" werd ingesteld op 4 augustus 1954. Sinds 8 augustus 1974 werd de orde in 3 klassen (Stufe) toegekend: 
Stufe I, Stufe II en Stufe III. Klasse I was de hoogste onderscheiding; alle voor 1974 toegekende orden worden gerekend tot klasse I. De orde werd toegekend door de voorzitter van de Staatsraad voor langdurige en het in het oog springende prestaties ter versterking van de DDR. Het kon dan gaan om het overtreffen van de door de staat geplande productiviteit, stijging van de arbeidsproductiviteit en snellere productie. Tevens werden inspanningen en prestaties beloond in het socialistisch werken, leren en leven. Jaarlijks werd klasse II 500 maal toekend. De verschillende klassen werden zowel verleend aan individuele personen als aan collectieven. Bedrijven, fabriekscomplexen, organisaties, legeronderdelen en verenigingen konden onderscheiden worden met klasse I. In de regel werd de onderscheiding toegekend aan organisaties die vijf jaar lang de titel "Kollektiv der sozialistischen Arbeit" met succes verdedigd hadden.
007h Orden Banner der Arbeit Stufe II meer informatie: http://sites.google.com/site/ddrmed/De toekenning van de orde werd vergezeld door een oorkonde en een geldbedrag: 750 mark voor klasse II. Meestal werd de orde toegekend op de 'Dag van de Arbeid' 1 mei of de nationale feestdag van de DDR 7 oktober; en in uitzonderlijke gevallen ook meteen na het realiseren van een grote prestatie. De orde werd op de linkerborstzijde gedragen. Bij de orde hoorde een draagteken. 
Orden die door de staat werden toegekend, konden ontnomen worden in geval van onwaardig gedrag, het verliezen van het DDR-staatsburgerschap en het bekend worden van nieuwe feiten nadat de orde was toegekend en die zouden hebben verhinderd dat de orde zou worden toegekend.
Op 20 februari 1990 maakte het "Gesetzblatt" het Staatsraadbesluit van 5 februari 1990 wereldkundig dat staatsorden tot nader order niet meer werden toegekend en dat het betalen van een eventueel daarmee verbonden premie werd gestaakt. 
Typen medailles
In de "DDR Spezialkatalog" van Bartel worden drie typen onderscheiden van de orde "Banner der Arbeit Stufe II". 
 1974 -  g  non-ferrometalen, achterzijde glad
         - 1989  h  non-ferrometalen, achterzijde met reliëf
 1989  i  non-ferrometalen. achterzijde met reliëf, vlag met polyester laagje
 
 
Details
De draagtekens van het type h en in het bijzonder de daarop bevestigde balkjes zijn er in twee verschillende versies. Een is massief - de ander hol. Datzelfde geldt voor de metalen balkjes die aan de bovenzijde van de medailles zijn bevestigd.
007h Orden Banner der Arbeit Stufe II meer informatie: http://sites.google.com/site/ddrmed/Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.107.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.9-11.
Klaus H. Feder, Militärische Orden der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 2011.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.9-10, 175.