I-006 Banner der Arbeit / Banner der Arbeit Stufe I
Oorkonde 1967
Een voorbeeld van een oorkonde die hoorde bij de Banner der Arbeit. Deze oorkonde is toegekend aan Kurt Krenz en gedateerd op 7 juli 1967. 
De oorkonde is ondertekend met pen door Walter Ulbricht, de toenmalige voorzitter van de Staatsraad. De oorkonde heeft ook een droogstempel van 'Der Vorsitzende des Staatsrates', genummerd 1. 
De foto van de uitreiking in het staatsraadgebouw is bewaard gebleven. Op de foto is te zien dat Krenz eerder twee maal onderscheiden is met de "Aktivist des Siebenjahrplans". Dat gold ook voor de anderen in de rij die na hem zouden worden gedecoreerd. Krenz draagt nog een andere medaille, die kan ik niet determineren.

De foto werd naderhand toegezonden door de protocolafdeling.

Tekst oorkonde
DER VORSITZENDE DES STAATSRATES
DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
VERLEIHT

KURT KENZ

in Anerkennung besonderer Verdienste
beim Aufbau des Sozialismus und bei der Festigung und Stärkung der
Deutschen Demokratischen Republik

DEN ORDEN

BANNER DER ARBEIT

BERLIN, DEN 7. JULI 1967