I 005 Vaterländischer Verdienstorden in Bronze
Draagbewijs 2629
Links is een "Ausweis" (draagbewijs) afgebeeld voor de "Vaterländischer Verdienstorden in Bronze" dat iemand bij zich moest hebben als hij de medaille droeg. Omstreeks 1965 werden de draagbewijzen afgeschaft. Dit draagbewijs is uitgereikt aan Hermann Naumann. 
Het draagbewijs is genummerd: 2629. Naumann is geboren op 20 augustus 1898. Het draagbewijs is ondertekend met een pen, het is onbekend van wie de
handtekening is. Tevens is er tweemaal een stempel op het draagbewijs gezet van het "Büro des Präsidiums des Ministerrates" met nummer 6.
Draagbewijs 3/63
Links is een "Ausweis" (draagbewijs) afgebeeld voor de "Vaterländischer Verdienstorden in Bronze" dat iemand bij zich moest hebben als hij de medaille droeg. Omstreeks 1965 werden de draagbewijzen afgeschaft. Dit draagbewijs is uitgereikt aan Moritz Friedrich.
Het draagbewijs is genummerd: 3/63. Vermoedelijk is het bewijs uitgegeven in 1963. Friedrich is geboren op 1 januari 1878. Het draagbewijs is ondertekend met een pen, het is onbekend van wie de
handtekening is. Tevens is er tweemaal een stempel op het draagbewijs gezet van het "Büro des Ministerrates" met nummer 1.