I-005 Vaterländischer Verdienstorden in Bronze

Oorkonde 1989
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Vaterländischer Verdienstorden in Bronze" ondertekend (facsimile) door Erich Honecker. Hij was voorzitter van de Staatsraad van 29 oktober 1976 tot en met 24 oktober 1989. 
De oorkonde is voorzien van een droogstempel van de "Vorsitzende des Staatsrates".
De oorkonde gedateerd op 1 mei 1989 en uitgereikt aan Winfried Dechant. Hij was "Leiter der Abteilung Parteiorgane" van de SED-Kreisleitung Brandenburg.
Hij kreeg een flink aantal felicitaties na het behalen van zijn onderscheidingen; zowel op zijn privé-adres (Otto Ganser Strasse 24, Brandenburg) als zijn werkadres (Rosa Luxemburg Strasse 17, Brandenburg). (Weergegeven zijn de pagina's 2 en 3 van de oorkonde).

Tekst oorkonde
DER VORSITZENDE DES STAATSRATES
DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
VERLEIHT
005f Vaterländischer Verdienstorden in Bronze www.ddrmedailles.nl

WINFRIED DECHANT

DEN
VATERLÄNDISCHEN VERDIENSTORDEN
IN BRONZE

IN ANERKENNUNG BESONDERER
VERDIENSTE BEIM AUFBAU UND BEI DER
ENTWICKLUNG DER SOZIALISTISCHEN
GESELLSCHAFTSORDNUNG UND DER STÄRKUNG
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

BERLIN, DEN 1. MAI 1989

Felicitaties
De toekenning van een Vaderlandse Orde van Verdienste was een bijzondere gebeurtenis. Het betrof namelijk een relatief hoge onderscheiding. Felicitaties waren dan ook op zijn plaats. Dat de toekenning van een "Väterlandischer Verdienstorden" een grote eer was, blijkt uit de felicitaties die Winfried Dechant kreeg: kaarten, brieven en telegrammen.

Telegram Nationale Front
Op 26 april 1989 kreeg Winfried Dechant een telegram van OMR (Obermedizinrat) dr. Straus en de heer Helder van het "Kreisausschuss Brandenburg" van het Nationale Front. Hij werd gefeliciteerd met zijn onderscheiding en hem werd veel succes en gezondheid gewenst. 
Het Nationale Front was een bundeling van de massa-organisaties (als vakbond, vrouwenbond, FDJ) en de politieke partijen. De organisatie bereidde ideologisch en organisatorisch de verkiezingen voor en zorgde voor een gezamenlijke kandidatenlijst; maar stimuleerde bijvoorbeeld ook de schoonheid en reinheid van de openbare ruimte met acties als 'Mach Mit". 

Telegram VEB BMK Ost
Op 27 april 1989 kreeg Winfried Dechant een telegram van de heer Wallis (Betriebsdirektor) en de heer Radon van VEB BMK (Bau- und Montagekombinat) Ost. Zij feliciteerden hem met zijn onderscheiding "Vaterländischer Verdienstorden in Bronze" en deden hem de hartelijke groeten. VEB BMK Ost was een bouwbedrijf. 

Brief VEB IFA-Getriebwerke
Winfried Dechant werd ook gefeliciteerd door Dr. Jentsch (Parteiskretär), Dr. Horein (Betriebsdirektor), de heer Wagowski (BGL-vorsitzender) en de heer Große (FDJ-sekretär) allen verbonden aan "VEB IFA-Getriebewerke Brandenburg".
Dit was een een onderdeel van het "IFA-Kombinat Nutzkraftwerkwagen". "VEB IFA-Getriebewerke" was de belangrijkste leverancier van motoren in de DDR. Het bedrijf maakte onder andere de motoren voor de vrachtauto's IFA W50 en de IFA L60. Tot en 1990 werden ongeveer 900.000 motoren geproduceerd. Het bedrijf was onderscheiden met de Karl Marx Orde - die werd dan ook trots weergegeven op het briefpapier.
De brief is niet gedateerd. In de brief krijgt Dechant gelukwensen voor zijn onderscheiding, ook namens alle bedrijfscollectieven.  
De ondertekenden zien de onderscheiding als een erkenning van de verdienste die hij heeft in versterken van de strijdkracht en de coherentie van de SED. Tevens wordt hij bedankt voor zijn inzet voor de bedrijfspartijorganisatie. Verder wordt hem veel succes gewenst en een goede gezondheid gewenst.
Het adres van de afzender van de brief luidt: "Wilhelm - Bahms - Straße 9, Brandenburg". Telefoonnummer: 570.

Kaart Demokratischer Frauenbund Deutschlands
Mevrouw Ifland ("Kreisvorsitzende" van de Demokratischer Frauenbund Deutschland Kreis Brandenburg") stuurt Winfried Dechant een kaart om hem te feliciteren met zijn "Vaterländischer Verdienstorden in Bronze". Hij wordt tevens bedankt voor zijn inzet voor de ondersteuning van de werken ten faveure van vrouwen. 
Het adres van de afzender van de kaart luidt: "Straße der Befreiung 1, Brandenburg". 

Kaart VEB Stahl- und Walzwerk Brandenburg

Winfried Dechant wordt gefeliciteerd door Dieter Kühnel namens de communisten in VEB Stahl- und Walzwerke Brandenburg. Kühnel was partijsecretaris van deze organisatie. 
In grote bedrijven waren afdelingen van de SED waarbinnen de medewerkers die lid waren van de partij overlegden. Kühnel feliciteert Dechant met zijn orde. Hij wenst hem veel succes bij de uitvoering van de partijbesluiten en goede gezondheid.

Kaart Bezirksleitung der SED Potsdam

Ook de Bezirksleitung (Bezirk was een regio) van Potsdam feliciteert Winfried Dechant. Zij sturen een kaart in een enveloppe die volgens het poststempel is gedateerd op 24 april 1989. 
De kaart is ondertekend door Dr. Walter Vogt - toen 54 jaar. Hij was "Abteilungsleiter der Parteiorgane" van de "Bezirksleitung Potsdam". Hij verwijst in zijn felicitatie naar het 40-jarig jubileum van de DDR. Dechant wordt succes in zijn werk gewenst en een goede gezondheid.

Felicitatie namens de SED Parteileitung

Dechant ontving deze kaart waarin hij namens de SED-partijleiding wordt gefeliciteerd. Helaas is de afzender van de kaart niet te achterhalen. Ik vermoed dat deze persoon in Brandenburg woonde; want de kaart is niet per post verstuurd. Ook in deze felicitatie krijgt Dechant goede wensen voor zijn gezondheid en wordt hem succes gewenst in de gezamenlijk arbeid (het werk voor de SED).

Felicitatie van OEC. Erwin Wollschlager

De felicitatie van Erwin Wollschlager is lastig te lezen. Duidelijk is wel dat het een felicitatie is voor de "Vaterländischer Verdienstorden in Bronze" die Winfried Dechant kreeg.