I-005 Vaterländischer Verdienstorden in Bronze

Oorkonde 1976
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Vaterländischer Verdienstorden in Bronze" ondertekend (echte handtekening) door Willi Stoph. Hij werd na het overlijden van Walter Ulbricht voorzitter van de Staatsraad op 3 oktober 1973. Op 29 oktober 1976 droeg hij het voorzitterschap over Erich Honecker. 
Hij keerde terug in zijn oude ambt: voorzitter van de ministerraad. Deze functie bekleedde hij ook van tussen 1964 en 1973. In 1989 legde hij deze functie definitief neer. De oorkonde is voorzien van een droogstempel van de "Vorsitzende des Staatsrates".
De oorkonde is gedateerd op 11 maart 1976 en uitgereikt aan Fritz Busch. 
De naam van Busch staat ook vermeld in de partijkrant "Neues Deutschland" van 12 maart 1976: hij wordt aangeduid als "Arbeitsveteran". Dit begrip werd gebruikt in de DDR voor een verdienstelijk oud-arbeider. Aan het speldje op zijn revers is te zien dat hij reeds 50 jaar lid van de SED is.

Tekst oorkonde
DER VORSITZENDE DES STAATSRATES
DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
VERLEIHT

FRITZ BUSCH

DEN
VATERLÄNDISCHEN VERDIENSTORDEN
IN BRONZE

IN ANERKENNUNG BESONDERER
VERDIENSTE BEIM AUFBAU UND BEI DER
ENTWICKLUNG DER SOZIALISTISCHEN
GESELLSCHAFTSORDNUNG UND DER STÄRKUNG
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

BERLIN, DEN 11. MÄRZ 1976

Uitnodiging voor de uitreiking
005d Vaterländischer Verdienstorden in Bronze www.ddrmedailles.nl005d Vaterländischer Verdienstorden in Bronze www.ddrmedailles.nl005d Vaterländischer Verdienstorden in Bronze www.ddrmedailles.nl
005d Vaterländischer Verdienstorden in Bronze www.ddrmedailles.nl
Fritz Busch kreeg op 11 maart 1976 de "Vaterländischer Verdienstorden in Bronze" met bijbehorende oorkonde uitgereikt. De toekenning van de onderscheiding vond plaats in het gebouw van de Staatsraad. Daartoe werd hij uitgenodigd in het Opera-café (Operncafe) aan Unter den Linden te Berlijn - tussen 9.00 en 9.30. Hij moest wel telefonisch doorgeven op nummer 209 3295 dat hij ook kwam. Hij werd nadrukkelijk uitgenodigd om de onderscheidingen die hij eerder had ontvangen te dragen. De uitnodiging ging uit van: "Abt. Kader beim Ministerrat der DDR, Sekt. Staatliche Auszeichnungen".
De hier afgebeelde medaille behoorde toe aan Fritz Busch.


Foto van de uitreiking
005d Vaterländischer Verdienstorden in Bronze www.ddrmedailles.nl
005d Vaterländischer Verdienstorden in Bronze www.ddrmedailles.nl
De uitreiking van de "Vaterländischer Verdienstorden in Bronze" werd ook gefotografeerd. 
De ontvanger van de orde - Fritz Busch - staat rechts. De orde wordt overhandigd door Gerarld Götting. Hij was de vice-voorzitter van de Staatsraad (1960 - 1989) en voor de CDU lid van het parlement 1949 tot 1990.