I-005 Vaterländischer Verdienstorden in Bronze

Oorkonde 1969
005a Vaterländischer Verdienstorden in Bronze www.ddrmedailles.nl005a Vaterländischer Verdienstorden in Bronze www.ddrmedailles.nl

005a Vaterländischer Verdienstorden in Bronze www.ddrmedailles.nl
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Vaterländischer Verdienstorden in Bronze" ondertekend (facsimile) door Walter Ulbricht, de toenmalige voorzitter van de Staatsraad. 
Hij was dit van 12 september 1960 tot en met zijn dood op 1 augustus 1973. 
De voorzitter van de Staatsraad gold als het staatshoofd. In die hoedanigheid was Ulbricht de opvolger van de in 1960 overleden president Wihelm Pieck. Ulbricht raakte zijn belangrijkste ambt Secretaris-Generaal van de SED kwijt op 3 mei 1971. Hij werd toen afgezet en opgevolgd door Erich Honecker. 
De oorkonde is voorzien van een droogstempel van de "Vorsitzende des Staatsrates".
De oorkonde is gedateerd op 7 oktober 1969 en uitgereikt aan Werner Klage uit Torgau. Dit gebeurde op de 20ste verjaardag van de DDR. De toekenning werd ook vermeld in de Neue Zeit van 2 oktober 1969. (Weergegeven zijn de pagina's 1 en 3 van de oorkonde).

Tekst oorkonde
DER VORSITZENDE DES STAATSRATES
DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
VERLEIHT
WERNER KLAGE

DEN

VATERLÄNDISCHEN
VERDIENSTORDEN
IN BRONZE

IN ANERKENNUNG BESONDERER
VERDIENSTE BEIM AUFBAU UND BEI DER
ENTWICKLUNG DER SOZIALISTISCHEN
GESELLSCHAFTSORDNUNG UND DER STÄRKUNG
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

BERLIN, DEN 7. OKTOBER 1969