I 005 Vaterländischer Verdienstorden in Bronze

Achtergronden 
De "Vaterländischer Verdienstorden" (Vaderlandse Orde van Verdienste werd ingesteld op 21 april 1954 in drie klassen: goudzilver en brons. Op 15 april 1965 werd als hoogste klasse toegevoegd: ere-draagteken goud (Ehrenspange gold) - hieraan kon de gouden orde worden bevestigd. De "Vaterländischer Verdienstorden" werd toegekend voor:
• opvallende prestaties in de strijd van de Duitse en internationale arbeidersbeweging bij de opbouw en verdediging van de DDR;
• bijzondere prestaties in de strijd voor de vrede. 
De orde kon worden toegekend aan individuen, aan DDR-organisaties of onderdelen daarvan en aan steden of gemeenten. De toekening van de Vaderlandse Orde van Verdienste gebeurde door de voorzitter van de Staatsraad. Bij de orde hoorde een oorkonde en vanaf 1974 een premie. Personen die daarvoor werden onderscheiden kregen een jaarlijkse toelage. Een persoon kon slechts een maal met een orde van een bepaalde klasse worden onderscheiden. 
005d Vaterländischer Verdienstorden in Bronze www.ddrmedailles.nlOrden die door de staat werden toegekend, konden ontnomen worden bij onwaardig gedrag, het verliezen van het DDR-staatsburgerschap en het bekend worden van nieuwe feiten nadat de orde was toegekend en die zouden hebben verhinderd dat de orde zou worden toegekend. 
005d Vaterländischer Verdienstorden in Bronze www.ddrmedailles.nl
Op 20 februari 1990 maakte het "Gesetzblatt" het Staatsraadbesluit van 5 februari 1990 wereldkundig dat staatsorden tot nader order niet meer werden toegekend en dat het betalen van een eventueel daarmee verbonden premie werd gestaakt. Dit besluit had dus ook betrekking op de 'Väterlandischer Verdienstorden". De "Vaterländischer Verdienstorden in Bronze" is in totaal ongeveer 45.200 maal uitgereikt.

005 VVO medailles
Typen medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden zes typen onderscheiden van de orde "Vaterländischer Verdienstorden in Bronze".
 1954-1972 a  brons - fijn reliëf in het midden
 1973-1975 c non-ferrometalen, grof reliëf in het midden
 d non-ferrometalen, zeer grof reliëf in het midden
 1975-1984 e non-ferrometalen, medaille aan los haakje, lintje en draagteken met schroeven
 1984- f non-ferrometalen, medaille aan los haakje, lintje en draagteken zonder schroeven, achterzijde glad
        -1990 g non-ferrometalen, medaille aan los haakje, lintje en draagteken zonder schroeven, achterzijde met reliëf

005 VVO draagtekens
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.106-107.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.6-7.
Klaus H. Feder, Militärische Orden der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 2011, p.105.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.122-123, 175.