I-004 Väterlandischer Verdienstorden in Silber

Oorkonde 1985
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Vaterländischer Verdienstorden in Silber". Deze oorkonde is gedateerd op 1 mei 1985 en uitgereikt aan Generalmajor Dr. Günter Möller. Möller was werkzaam bij het ministerie van Staatsveiligheid (Ministerium für Staatssicherheit - MfS). Dr. Möller (28 maart 1934 - 28 december 2008) trad in 1952 toe tot het MfS. Uiteindelijk werd hij hoofd van de afdeling kader en scholing ("Hauptabteilung Kader und Schulung").
In 1977 promoveerde hij aan de juridische hogeschool van Potsdam. Na de "Wende" zette hij zich in voor rehabilitatie van medewerkers van het ministerie van Staatsveiligheid. Dr. Möller had vele onderscheidingen. Na zijn promotie tot Generalleutnant in 1988 werd hij een jaar later - getuige deze oorkonde - onderscheiden met de "Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik". 
Op onderstaande foto (een 'still' van de ARD-televisie) is Möller afgebeeld in uniform.
De oorkonde is ondertekend (facsimile) door Erich Honecker, de toenmalige voorzitter van de Staatsraad.

Tekst oorkonde
DER VORSITZENDE DES STAATSRATES
DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
VERLEIHT
Generalmajor
Günter Möller

DEN

VATERLÄNDISCHEN VERDIENSTORDEN
IN SILBER

IN ANERKENNUNG HERVORRAGENDER
VERDIENSTE BEIM AUFBAU UND BEI DER
ENTWICKLUNG DER SOZIALISTISCHEN
GESELLSCHAFTSORDNUNG UND DER STÄRKUNG
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

BERLIN, DEN 01. Mai 1985