I-4 Väterlandischer Verdienstorden in Silber

Achtergronden
De Vaderlandse Orde van Verdienste (Vaterländischer Verdienstorden) werd ingesteld op 21 april 1954 in drie klassen: goud, zilver en brons. Op 15 april 1965 werd als hoogste klasse toegevoegd: ere-draagteken goud (Ehrenspange gold). Hieraan kon de gouden orde worden bevestigd. De "Vaterländischer Verdienstorden" werd toegekend voor:
• opvallende prestaties in de strijd van de Duitse en internationale arbeidersbeweging bij de opbouw en verdediging van de DDR 
• bijzondere prestaties in de strijd voor de vrede. 
De orde kon worden toegekend aan individuen, aan DDR-organisaties of onderdelen daarvan en aan steden of gemeenten. De toekening van de Vaderlandse Orde van Verdienste gebeurde door de voorzitter van de Staatsraad. Bij de orde hoorde een oorkonde en vanaf 1974 een premie. Personen die daarvoor werden onderscheiden kregen een jaarlijkse toelage. Een persoon kon slechts een maal met een orde van een bepaalde klasse worden onderscheiden. 
004 b
Orden konden ontnomen worden bij onwaardig gedrag, het verliezen van het staatsburgerschap en het bekend worden van nieuwe feiten nadat de orde was toegekend en die zouden hebben verhinderd dat de orde zou worden toegekend. 
Op 20 februari 1990 maakte het "Gesetzblatt" het Staatsraadbesluit van 5 februari 1990 wereldkundig dat staatsorden tot nader order niet meer werden toegekend en dat het betalen van een eventueel daarmee verbonden premie werd gestaakt. De "Vaterländischer Verdienstorden in Silber" is in totaal ongeveer 13.100 uitgereikt.

In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden zes typen onderscheiden van de "Vaterländischer Verdienstorden in Silber".
1954 - 1972 a zilver .900 (Punze)
 bzilver .925 (Punze)
1972 - 1975 cnon-ferrometalen
1975 - 1984 enon-ferrometalen, medaille aan los haakje, lintjes met schroeven
1984 - fnon-ferrometalen, medaille aan los haakje, lintjes zonder schroeven, achterzijde glad
       - 1990 gnon-ferrometalen, medaille aan los haakje, lintjes zonder schroeven, achterzijde met reliëf

004 VVO in Silber draagtekens
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.106-107.Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.6-7.
Klaus H. Feder, Militärische Orden der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 2011, p.105.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.122-123, 175.