I-003 Vaterländischer Verdienstorden in Gold

Oorkonde 1973
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Vaterländischer Verdienstorden in Gold". Deze oorkonde is uitgereikt aan Max Hoffmann en gedateerd op 20 september 1973. Uit de SED-partijkrant Neues Deutschland van 21 september 1973 leren we Hoffmann "Arbeitsveteran" was en woonde in Berlijn.
De oorkonde is ondertekend (originele handtekening) door Fritz Ebert (Friedrich Ebert junior). Hij was op dat moment plaatsvervangend voorzitter van de Staatsraad. Hij verving als eerste vice-voorzitter Walter Ulbricht die op 1 augustus 1973 overleed. Ebert gaf na twee maanden het stokje over aan Willi Stoph; hij werd tot voorzitter benoemd op 3 oktober 1973. Fritz Ebert (12.09.1894 - 4.12.1979) was zoon van de eerste "Reichspresident" van Duitsland. Hij regeerde van 1919 - 1925. 
Fritz Ebert was lid van de SPD, en na de gedwongen fusie van deze partij met de KPD van de SED. Hij was lid van centraal comité van de partij van 1950 tot zijn dood, van 1948 tot en met 1967 was hij "Oberbürgermeister" van Berlijn en hij was lid van het parlement: de "Volkskammer".
De oorkonde heeft een droogstempel met nummer 1.Tekst oorkonde
DER VORSITZENDE DES STAATSRATES
DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
VERLEIHT

MAX HOFFMANN

DEN

VATERLÄNDISCHEN VERDIENSTORDEN
IN GOLD


IN WÜRDIGUNG AUSSERORDENTLICHER
VERDIENSTE BEIM AUFBAU UND BEI DER
ENTWICKLUNG DER SOZIALISTISCHEN
GESELLSCHAFTSORDNUNG UND DER STÄRKUNG
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

BERLIN, DEN 2O. SEPTEMBER 1973

AMTIERENDER STELLVERTRETER
DES VORSITZENDEN

overzicht andere oorkonden