I-3 Vaterländischer Verdienstorden in Gold

003e Vaterländischer Verdienstorden in Gold www.ddrmedailles.nl
Achtergronden
De "Vaterländischer Verdienstorden" (Vaderlandse Orde van Verdienste) werd ingesteld op 21 april 1954 in drie klassen: goud, zilver en brons. Op 15 april 1965 werd als hoogste klasse toegevoegd: ere-draagteken goud (Ehrenspange gold). Hieraan kon de gouden orde worden bevestigd. De "Vaterländischer Verdienstorden" werd toegekend voor:
• opvallende prestaties in de strijd van de Duitse en internationale arbeidersbeweging bij de opbouw en verdediging van de DDR;
• bijzondere prestaties in de strijd voor de vrede.
De orde kon worden toegekend aan individuen, aan DDR-organisaties of onderdelen daarvan en aan steden of gemeenten. De toekenning van de Vaderlandse Orde van Verdienste gebeurde door de voorzitter van de Staatsraad. Bij de orde hoorde een oorkonde en vanaf 1974 een premie. Personen die daarvoor werden onderscheiden kregen een jaarlijkse toelage. Een persoon kon slechts een maal met een orde van een bepaalde klasse worden onderscheiden. 
Orden die door de staat werden toegekend, konden ontnomen worden in geval van onwaardig gedrag, het verliezen van het DDR-staatsburgerschap en het bekend worden van nieuwe feiten nadat de orde was toegekend en die zouden hebben verhinderd dat de orde zou worden toegekend.
003e Vaterländischer Verdienstorden in Gold www.ddrmedailles.nl

Op 20 februari 1990 maakte het "Gesetzblatt" het Staatsraadbesluit van 5 februari 1990 wereldkundig dat staatsorden tot nader order niet meer werden toegekend en dat het betalen van een eventueel daarmee verbonden premie werd gestaakt. In totaal werd "Vaterländischer Verdienstorden in Gold" ongeveer 5.500 toegekend.

Typen Medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden vijf typen onderscheiden van de "Vaterländischer Verdienstorden in Gold".

 1954 - 1972 a  goud .900, medaille vast bevestigd aan het lintje
 1972 - 1975 c non-ferrometalen, medaille vast bevestigd aan het lintje
 1975 - 1984  e non-ferrometalen, medaille aan los haakje, lintje met schroeven
 1984 -  f non-ferrometalen, medaille aan los haakje, lintje zonder schroeven, achterzijde glad
         - 1990 g non-ferrometalen, medaille aan los haakje, lintje zonder schroeven, achterzijde met reliëf

Bronnen

Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.106-107.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.6-7.
Klaus H. Feder, Militärische Orden der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 2011, p.105.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen im Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Rosenheim 1996, p.120-129. 
Günther Tautz, Orden und Medaillen.Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.122-123, 175.