I-2 Vaterländischer Verdienstorden Ehrenspange

Oorkonde 1986
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Vaterländischer Verdienstorden: Ehrenspange". Deze oorkonde is uitgereikt aan Ernst Timm (1926–2005) en gedateerd op 16 oktober 1986.
De oorkonde is ondertekend door Erich Honecker, de toenmalige voorzitter van de Staatsraad. De oorkonde is voorzien van een droogstempel. 
Ernst Timm was van 1975 - 1989 eerste secretaris van de SED-districtsleiding van het district (Bezirk) Rostock. Ten tijde van de toekenning was hij lid van de Volkskammer, het DDR-parlement, voor de fractie van de Socialistische Eenheidspartij Duitsland én lid van het Centraal Comité van de SED. Ernst Timm is geschoold als vliegtuigmetaalarbeider en later studeerde hij maatschappijwetenschappen.

Tekst oorkonde
DER VORSITZENDE DES STAATSRATES
DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
VERLEIHT

ERNST TIMM

DIE EHRENSPANGE

ZUM

VATERLÄNDISCHEN VERDIENSTORDEN
IN GOLD

IN WÜRDIGUNG ÜBERRAGENDER VERdIENSTE
BEIM AUFBAU UND BEI DER ENTWICKLUNG DER
SOZIALISTISCHEN GESELLSCHAFTSORDNUNG
IN DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
UND DER FESTIGUNG DER FREUNDSCHAFT
ZWICHEN DEN VOLKEN

BERLIN, DEN 7. OKTOBER 1984

Publicatie Neues Deutschland, 16 okober 1986
In de SED-partijkrant "Neues Deutschland" werd aandacht besteed aan het het toekennen van de "Ehrenspange" aan Timm. Hij wordt op pagina 2 gefeliciteerd met zijn 60-ste verjaardag door de Generalsekretär Erich Honecker namens het Centraal Comité van de SED. Ook de Staatsraad en de ministerraad feliciteren hem.
De felicitatie ging vergezeld van de nodige retoriek: "Je politiek handelen is steeds doordrongen van liefde voor ons socialistische vaderland, van de geest van het proletarische internationalisme, van de geest van Lenins partij en van de Sowjetunie. We waarderen je als een trouwe, principiële communist die omzichtig en beheerst voor de uitvoering van de besluiten van de IX Partijdag van de SED strijdt."

Na de felicitatie staat een kort bericht over het toekennen van de "Ehrenspange zum Vaterländischen Verdienstorden in Gold".
Na de bestorming van het Tiananmen-Plein in Peking (1989) sprak Ernst Timm een rede uit in het parlement waarin hij begrip toonde voor de handelingen van de Chinese machthebbers. Op de foto (een still uit de 18-delige DVD-serie "Chronik der Wende" met een weergave van de nieuwsuitzending "Aktuelle Kamera" van 08.06.1989) spreekt Ernst Timm de "Volkskammer" toe over China.