001e Karl-Marx-Orden www.ddrmedailles.nl
001e Karl-Marx-Orden www.ddrmedailles.nlOorkonde Grenztruppen 1986
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Karl-Marx-Orden". Deze oorkonde hoorde bij een medaille die is uitgereikt aan een organisatie, namelijk de grenstroepen ("Grenztruppen"), ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan.
De oorkonde is gedateerd op 28 november 1986.
De beknopte geschiedenis van de grenstroepen: 
1946: de Sowjets geven aan dat er in de door hen bezette zone een politiemacht moet komen die meehelpt de grenzen te beschermen: de "Grenzpolizei";
1949: de "Grenzpolizei" wordt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken geplaatst als afdeling van de "Deutsche Volkspolizei";
1952: de "Grenzpolizei" wordt onder het ministerie van Staatsveiligheid geplaatst en heet in het vervolg "Deutsche Grenzpolizei";
1957: de "Deutsche Grenzpolizei" wordt weer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken geplaatst;
1961: de "Deutsche Grenzpolizei" wordt onder het ministerie van Nationale Verdediging geplaatst en heet in het vervolg "Grenztruppen der DDR"; 
1990: de "Grenztruppen der DDR" worden weer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken geplaatst.
001e Karl-Marx-Orden www.ddrmedailles.nl
Deze oorkonde is gedateerd op 28 november 1986 en ondertekend door Erich Honecker - de voorzitter van de Staatraad - het staatshoofd van de DDR. De oorkonde werd in ontvangst genomen door Generaloberst Klaus-Dieter Baumgarten - chef van de grenstroepen - op een bijeenkomst in de Volksbühne in Berlijn. Baumgarten hield een toespraak bij die gelegenheid waarin hij zei:
001e Karl-Marx-Orden www.ddrmedailles.nl
"An der Trennlinie der beiden Gesellschafts- und Bündnissysteme auf Friedenswacht stehend werden wir alles tun, um Ruhe, Ordnung und Sicherheit im Grenzgebiet zu gewährleisten, Grenzverletzungen, Provokationen und Anschläge gegen die Staatsgrenze zu unterbinden. Getreu dem Fahneneid sind wir entschlossen, der DDR - unserem sozialistischen Vaterland - allzeit treu, mutig und verantwortungsbewusst zu dienen“. (Op de scheidslijn tussen beide maatschappelijke systemen en bondgenootschappen waken wij voor de vrede. Wij doen alles om rust, orde en zekerheid in het grensgebied te waarborgen; schendingen van de grens, provocaties en aanslagen tegen de staatsgrenzen te voorkomen. Trouw aan onze eed zijn wij vastbesloten de DDR - ons socialistisch vaderland - altijd trouw, moedig en verantwoord te dienen.) 
Deze oorkonde werd in verschillende exemplaren ter beschikking gesteld, zodat verschillende kazernes de oorkonde zichtbaar konden opstellen. 
Neues Deutschland van 28/29 november 1986 besteedde bijna twee volle pagina's aan het jubileum van de grenstroepen - de uitreiking van de Karl-Marx-Orde werd ook gemeld.

Tekst oorkonde
DER VORSITZENDE DES STAATSRATES
DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
VERLEIHT
001e Karl-Marx-Orden www.ddrmedailles.nl

DEN

GRENZTRUPPEN
DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

DEN

KARL-MARX-ORDEN

FÜR HERVORRAGENDE VERDIENSTE
BEI DER ALLSEITIGEN STÄRKUNG
UND DEM ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ DER STAATSGRENZE
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

BERLIN, DEN 28. NOVEMBER 1986