001c d Karl-Marx-Orden http://www.ddrmedailles.nlOorkonde Volksmarine 1974
De "Volksmarine" - een onderdeel van het Nationale Volksleger ("Nationale Volksarmee - NVA") werd in januari 1974 onderscheiden met de Karl-Marx-Orde. Naar aanleiding van deze onderscheiding kregen medewerkers van de Volksmarine een oorkonde om hen te bedanken voor hun persoonlijke aandeel in het verkrijgen van deze hoge onderscheiding. De oorkonde is niet ondertekend, wel gedateerd: "Rostock Januar 1974". 
Het besluit om de orde toe te kennen is genomen door het Centraal Comité van de SED, de ministerraad van de DDR en het bestuur van de FDGB - de vakcentrale van de DDR. Neues Deutschland - de SED-partijkarnt - maakt melding van de toekenning op 9 februari 1974.

Tekst oorkonde
Auf der Grundlage
des gemeinsamen Beschlusses des Politbüros des ZK der SED
des Ministerrates der DDR und des Bundesvorstandes der FDGB
übder die Verleuhung hoher staatlicher Auszeichnungen
für hervorragende Leistungen im sozialistischen Wettbewerb
der

KARL-MARX-ORDEN

verliehen

Dank und Anerkennung für Ihren persönlichen Anteil
an dieser hohen Auszeichnung

Rostock, Januar 1974