CCCP - Medaille voor heldhaftige arbeid (Медаль ЗA трудовую доблесть)
Achtergronden
De Medaille voor heldhaftige arbeid (Медаль ЗA трудовую доблесть) werd ingesteld per decreet van het presidium van de Opperste Sovjet van de Sowjet-Unie op 27 december 1938. De medaille kon worden toegekend aan zowel aan burgers van de Sovjet-Unie als aan burgers uit andere staten.
De medaille kon worden toegekend voor:
- onbaatzuchtige inzet, overtreffen van de gestelde doelen, productiviteitsverhoging en kwaliteitsverbetering;
- effectief gebruik van nieuwe technieken en de ontwikkeling van geavanceerde technologie en rationalisatievoorstellen;
- prestaties in wetenschap, cultuur, literatuur, kunst, onderwijs, gezondheidszorg, handel, horeca, openbare nutsbedrijven, openbare diensten en andere sectoren;
- succesvol werk in de communistische opvoeding en opleiding van jongeren en succesvolle sociale activiteiten;
- succes op het gebied van lichamelijke opvoeding en sport.

Op de voorzijde staat een vijfpuntige rode ster met een zilverkleurige hamer en sikkel. Onder de ster staat het opschrift in rode letters: "ЗA трудовую доблесть" (voor heldhaftige arbeid). Daar onder staat in zilverkleurige letters "CCCP" (USSR). Op de achterzijde staat de tekst "ТРУД В СССР - ДЕЛО ЧЕСТИ" (Werk in de USSR - Een kwestie van eer). De medaille is bevestigd aan een lichtpaars vijfhoekig lintje met aan de buitenzijde rode banen.
De medaille werd voor het laatst toegekend op 21 december 1991. In totaal is de medaille ongeveer 1.825.100 toegekend.
De medaille werd gedragen op de linkerborst.
Onderscheiding Erich Weirauch
De Medaille voor heldhaftige arbeid kon ook aan niet Sovjet-burgers worden toegekend. De DDR-burger Erich Weirauch - die al was onderscheiden met de Nationalpreis - werd onderscheiden op 3 oktober 1973. De uitreiking vond enige tijd later plaats.
Deze onderscheiding haalde ook de voorpagina van de Berliner Zeitung (18 januari 1974). Op de foto is te zien dat Weirauch de medaille ontvangt van de Sowjet-ambassadeur M.T. Jefremow. Hij en twee collega's werden onderscheiden omdat ze geholpen met de opzet en de bouw van een melkinstallatie voor vee in het proefbedrijf "Tschapowo" in de buurt van Moskou.
Bij de medaille werd ook een boekje uitgereikt waarmee de gedecoreerde persoon kon bewijzen dat hij onderscheiden was.