CSSR - SSM - voor het socialistisch onderwijs in zilver
(SSM - Za socialistickou výchovu stříbro)

Achtergronden

Socialistische Jeugd Unie (SSM: Socialistický svaz mládeže) was een zusterorganisatie van de FDJ uit de DDR. In Tsjecho-Slowakije konden jongeren in de leeftijd van 15 tot 35 jaar lid worden. De organisatie werd geheel gecontroleerd door de communistische partij. De SSM was de opvolger van de organisatie "Tsjechoslowaakse Unie van de Jeugd" (CSM) en bestond van 1970 tot en met 1989. Na het neerslaan van de opstand in 1968 besloot het regiem tot sanering van de jeugdorganisaties en bundeling ervan in de SSM.
De belangrijkste taak van SSM was om de communistische oriëntatie in het onderwijs te borgen én de jeugd in de geest van het marxisme-leninisme op te voeden.
SSM-kaderleden beoordeelden hun klasgenoten en collega's. Lidmaatschap van de SSM was belangrijk voor de carrière en voor toelating tot de universiteit. Ook de kans om te reizen naar westerse landen werd vergroot door een lidmaatschap van de SSM.
Het onderscheidingsteken "voor het socialistisch onderwijs in zilver" werd toegekend aan mensen die een bijzondere bijdrage leverden aan het marxistisch-leninistisch onderwijs. Dit onderscheidingsteken werd ook in de klasse goud toegekend. Bij de medaille hoorde ook een oorkonde.

Onderscheidingsteken
Op de voorzijde van de zilverkleurige medaille is een meisje en een jongen afgebeeld met een vijfpuntige ster. Daaronder staat de tekst "ZA SOCIALISTICKOU VÝCHOVU" (voor het socialistisch onderwijs).
Op de achterzijde staat de tekst: "SOCIALISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE" (Socialistische Jeugd Unie).
De medaille is bevestigd aan een zilverkleurig draagteken.

Dank
Met dank aan Paul Smits voor het ter beschikking stellen van dit onderscheidingsteken.

Bronnen
Ralph Pickard, Stasi Decorations and Memorabilia, Volume III, Lorton Virginia, 2018, p. 634.