CSSR - SSM - voor actieve deelname
(SSM - Za aktivní práci v)
Achtergronden

Socialistische Jeugd Unie (SSM: Socialistický svaz mládeže) was een zusterorganisatie van de FDJ uit de DDR. In Tsjecho-Slowakije konden jongeren in de leeftijd van 15 tot 35 jaar lid worden. De organisatie werd geheel gecontroleerd door de communistische partij. De SSM was de opvolger van de organisatie "Tsjechoslowaakse Unie van de Jeugd" (CSM) en bestond van 1970 tot en met 1989. Na het neerslaan van de opstand in 1968 besloot het regiem tot sanering van de jeugdorganisaties en bundeling ervan in de SSM.
De belangrijkste taak van SSM was om de communistische oriëntatie in het onderwijs te borgen én de jeugd in de geest van het marxisme-leninisme op te voeden.
SSM-kaderleden beoordeelden hun klasgenoten en collega's. Lidmaatschap van de SSM was belangrijk voor de 
carrière en voor toelating tot de universiteit. Ook de kans om te reizen naar westerse landen werd vergroot door een lidmaatschap van de SSM.
Het onderscheidingsteken "
voor actieve deelname" werd toegekend aan mensen die een zich actief inzetten voor de SSM.
Onderscheidingsteken

Op de voorzijde is het symbool van de SSM (Socialistický svaz mládeže) afgebeeld: een rode vlag met daarop de letters "SSM" en daaronder in een wit vlak de letters "ČSSR" (Československá socialistická republika - Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek). Daar omheen aan de bovenzijde een zestal bladeren met in het midden een rode ster. Aan de onderzijde staat de tekst: "ZA AKTIVNÍ PRÁCI V SSM" (voor actieve deelname aan de SSM). Het onderscheidingsteken is overtrokken met een polyester laagje.
De achterzijde kent geen afbeelding; daar is een bevestigingsspeldje aangebracht.

Met dank aan Paul Smits voor het ter beschikking stellen van dit onderscheidingsteken.