CCCP - Embleem hoofddeksel (leger)
Achtergronden

Militairen in dienst van het Sovjet-leger droegen dit embleem op hun hoofddeksel als bijvoorbeeld een "Ushanka".
Embleem

Aan de voorzijde staat een rode vijfpuntige ster met daarin een hamer en sikkel. Daar omheen zijn een achttal bladeren afgebeeld.

De achterzijde kent geen afbeelding. Er is een metalen stripje ter bevestiging aangebracht.

Met dank aan Paul Smits voor het ter beschikking stellen van dit embleem.