1-2031 Sommersportabzeichen
Beschrijving Herinneringstekens
2031 Sommersportabzeichen herinneringsteken
2031 Sommersportabzeichen herinneringsteken
Achtergronden
Kinderen in de DDR konden vanaf hun zesde levensjaar lid worden van de pioniersorganisatie "Ernst Thälmann" - ze waren dan "Junge Pioniere (JP)"; vanaf hun negende werden ze "Thälmann Pioniere". De pioniersorganisatie "Ernst Thälmann" was ondergeschikt aan de FDJ. Vanaf 14 jaar konden kinderen lid worden van de FDJ.
Het "Sommersportabzeichen" (zomersport herinneringsteken) werd jaarlijks tussen 1954 en de 1964 ter herinnering toegekend aan de deelnemers aan zomersportactiviteiten.
Typen herinneringstekens
In de "Katalog der Auszeichnungen und Abzeichen der DDR. Band 1" van Bartel worden dertien soorten herinneringstekens onderscheiden:
 nummer   jaar beschrijving
 2027  1954 ijzer, goudkleurig, 30,5 x 23 mm
 2028  1955 ijzer, goudkleurig, 25 mm 
 2029  1956 aluminium, gelakt 30 x 30 mm
 2031
  1957 ijzer, goudkleurig, gelakt, 24 x 22 mm
   1958 idem
   1959 idem
   1960 idem
 2032 a 1961 ijzer, goudkleurig, 25 x 18,5 mm, loper zonder finischlijn
  b 1961 idem, met finishlijn
   1962 idem
  a 1963 idem zonder jaartal
  b 1963 idem met atletiekbanen
  c 1963 idem met kortere linkerarm.

Dank
Ik wil Marcus Seume bedanken voor het ter beschikking stellen van deze herinneringstekens.
Bronnen
Frank Bartel, Katalog der Auszeichnungen und Abzeichen der DDR. Band 1, Freie Deutsche Jugend und der Pioniersorganisation "Ernst Thälmann", Regenstauf, 2015, ISBN 978-3-86646-112-3, p.300-301.