1-1931 Abzeichen für gute Arbeit in der Schule
1931 Arbeit Schule onderscheidingstekens
1931 Arbeit Schule onderscheidingstekens
Achtergronden
Kinderen in de DDR konden vanaf hun zesde levensjaar lid worden van de pioniersorganisatie "Ernst Thälmann" - ze waren dan "Junge Pioniere (JP)"; vanaf hun negende werden ze "Thälmann Pioniere". De  pioniersorganisatie "Ernst Thälmann" was ondergeschikt aan de FDJ. Vanaf 14 jaar konden kinderen lid worden van de FDJ. 
Het "Abzeichen für gute Arbeit in der Schule" (onderscheidingsteken voor goede prestaties op school) werd van 1950 tot met 1989 toegekend. 
Typen herinneringstekens
In de "Katalog der Auszeichnungen und Abzeichen der DDR. Band 1" van Bartel wordt aangegeven dat jaarlijks tenminste een exemplaar werd uitgebracht met daarop het jaartal vermeld. In de veertig jaar dat het onderscheidingsteken werd toegekend, kende het slechts minieme wijzigingen. 
Dank
Ik wil Marcus Seume bedanken voor het ter beschikking stellen van deze herinneringstekens.
Bronnen
Frank Bartel, Katalog der Auszeichnungen und Abzeichen der DDR. Band 1, Freie Deutsche Jugend und der Pioniersorganisation "Ernst Thälmann", Regenstauf, 2015, ISBN 978-3-86646-112-3, p.273-279.