1-3 Mitgliedabzeichen FDJ
Beschrijving
Achtergronden
De "Freie Deutsche Jugend (FDJ)" (Vrije Duitse Jeugd) is opgericht in 1946. Na de stichting van de DDR in 1949 werd de FDJ een socialistische organisatie en feitelijk de jeugdorganisatie van de SED. Een lid van de FDJ werd geacht een "betrouwbare helper van en reservist voor de partij van de arbeidersklasse" te zijn. 
Het "Mitgliedabzeichen FDJ" (lidmaatschapsteken) werd gedragen om te laten zien dat men lid was van de FDJ. Van het lidmaatschapsteken zijn honderdduizenden exemplaren gemaakt. 
Typen lidmaatschapstekens
In de "Katalog der Auszeichnungen und Abzeichen der DDR. Band 1" van Bartel worden veertien verschillende soorten "Mitgliedabzeichen FDJ" onderscheiden.

 1  1950 - 1954  onder spits, non-ferrometalen blik, bovenstreep van de J kort, 15 x 13 mm
 2a  1946 -  onder rond, non-ferrometalen goudkleurig - rood, geëmailleerd, 14,5 x 12 mm
 2b    onder rond, non-ferrometalen goudkleurig - geel, geverfd, 15 x 12 mm
 2c  onder rond, non-ferrometalen goudkleurig, geverfd, 15,5 x 12 mm
 2d  onder rond, non-ferrometalen goudkleurig, geverfd, 18 x 12 mm, met oogje om als hangertje te gebruiken
 2e         - 1950 onder rond, aluminium, geverfd, 18 x 12,5 mm, met oogje om als hangertje te gebruiken
 3a 1950 - onder spits, non-ferrometalen goudkleurig, geëmailleerd, 15/15,5 x 13 mm, met lange speld of springnaald
 3b  onder spits, ijzer goudkleurig, geëmailleerd, 16 x 13,5 mm, met Präwena-schroeven
 3c  onder spits, ijzer goudkleurig, geëmailleerd, 16 x 13,5 mm, met Präwena-noodschroeven
 3d  onder spits, ijzer goudkleurig, geëmailleerd, 16 x 13,5 mm, met springnaald
 3e  onder spits, ijzer goudkleurig, geverfd, 16 x 13,5 mm, met springnaald
 3f  onder spits, ijzer goudkleurig, geverfd, 16,5 x 14 mm, met springnaald
 3g  onder spits, ijzer goudkleurig, geverfd, met polyesterlaagje, 16 x 14 mm, met springnaald
 3h        - 1990 onder spits, non-ferrometalen goudkleurig, geverfd, met polyesterlaagje, 12 x 10 mm

Op deze pagina is type 3d afgebeeld.

Beschrijving
Op de voorzijde staat het beeldmerk van de FDJ: een opkomende zon met blauwe stralen en daarboven in een zwart blok de letters FDJ.
De achterzijde kent geen afbeelding en bevat een bevestigingsspeldje.
Dank
Ik wil Marcus Seume bedanken voor het ter beschikking stellen van dit lidmaatschapsteken.
Bronnen
Frank Bartel, Katalog der Auszeichnungen und Abzeichen der DDR. Band 1, Freie Deutsche Jugend und der Pioniersorganisation "Ernst Thälmann", Regenstauf, 2015, ISBN 978-3-86646-112-3, p.11-12.