1-27 Abzeichen 'Für gutes Wissen in Bronze' - 3. Ausgabe - 1962
Beschrijving Insignes

Type e
Op de voorzijde van het ijzeren bronskleurig insigne staat een  opengeslagen boek met daarop de tekst: "FÜR GUTES WISSEN" (voor goede kennis). Daar boven staat de blauw geëmailleerde FDJ-vlag. Onder en links zijn in totaal zeven eikenblaadjes aangebracht.
De achterzijde kent geen afbeelding - alleen het tegenstempel van de insigne. Daar is het bevestigingsspeldje aangebracht.
Het insigne meet 20,5 bij 18,5 mm.