V Onderscheidingen Freie Deutsche Jugend (FDJ) & Pioniersorganisation "Ernst Thälmann"/ Junge Pioniere (JP)

Freie Deutsche Jugend (FDJ)
De "Freie Deutsche Jugend (FDJ)" (Vrije Duitse Jeugd) is opgericht in 1946. Na de stichting van de DDR in 1949 werd de FDJ een socialistische organisatie en feitelijk de jeugdorganisatie van de SED. Een lid van de FDJ werd geacht een "betrouwbare helper van en reservist voor de partij van de arbeidersklasse" te zijn. Vanaf hun zesde levensjaar konden kinderen lid worden van de pioniersorganisatie "Ernst Thälmann" - ze waren dan "Junge Pioniere (JP)"; vanaf hun negende werden ze "Thälmann Pioniere". De pioniersorganisatie "Ernst Thälmann" was ondergeschikt aan de FDJ. Vanaf 14 jaar konden kinderen lid worden van de FDJ. 
Hoewel het lidmaatschap van de jeugdorganisaties vrijwillig was; werden kinderen die geen lid waren gediscrimineerd en geconfronteerd met nadelen. Daarom hadden de FDJ en de 
pioniersorganisatie "Ernst Thälmann" heel veel leden. Om te garanderen dat iedereen een ideologische opvoeding kreeg, organiseerde de FDJ talrijke culturele, sport en ontspannende activiteiten. De organisatie was ook actief in scholen, het hoger onderwijs en bedrijven. 
(tekst gebaseerd op "Fokus DDR - Aus der Sammlungen des Deutschen Historischen Museums 7. Juni - 25. November 2012 - Texte zur Austellung").


Artur-Becker-Medaille in
     11 in Gold, 12 in Silber, 13 in Bronze

27 Abzeichen 'Für gutes Wissen in Bronze' - 3. Ausgabe - 1962

Oorkonde "Langjährige und erfolgreiche Wirken in der FDJ"

Medaille für Verdienste am Zentralen Jugendobjekt FDJ Initiative in Berlin
     430 in Gold431 in Silber, 432 in Bronze


Medaille der Pioniersorganisation "Ernst Thälmann"
    1893 in Bronze1896 in Bronze miniatur

Abzeichen für gute Arbeit in der SchuleDreikampfnadel

Touristenabzeichen

Traditions-Namensträger
3165 Richard Sorge
2101 Touristenabzeichen 12 - 14
2031 Sommersportabzeichen