3-5413 Sportabzeichen der DDR "Bereit zur Arbeit und zur Verteidigung der Heimat
 Abzeichen für Kinder Stufe A
Beschrijving
Achtergronden
Het "Staatliche Komitee für Körperkultur und Sport" (het Nationaal Comité voor Lichamelijke Opvoeding en Sport) is opgericht in 1952 en had als centraal orgaan van de DDR het hoogste gezag over de vraagstukken van lichamelijk opvoeding en sport. Onder invloed van de leidende communistische partij SED had het comité de taak om het socialisme op te bouwen en de klassenstrijd aan te scherpen. In 1970 werd het Nationaal Comite omgevormd tot het Staatssecretariaat voor Lichamelijk Opvoeding en Sport ("Staatssekretariat für Körperkultur und Sport"). De SED wilde een verdere concentratie van de staatsmacht, waardoor er gesaneerd werd in de maatschappelijke organisaties.
Tot het instellen van het sportonderscheidingsteken ("Sportabzeichen") is in 1950 besloten.Tegen het einde van 1951 waren er reeds 268.000 uitgereikt; het werd al snel een onderscheiding die vele DDR-burgers hadden.
Voor kinderen was er ook een sportonderscheidingsteken. In de periode 1956 - 1965 bestonden er twee klassen: A (voor 12- en 13-jarigen) en B (voor 10- en 11- jarigen).
Typen onderscheidingstekens

In de "Katalog der Auszeichnungen und Abzeichen der DDR. Band 3" van Bartel worden van het teken voor 'Sportabzeichen der DDR "Bereit zur Arbeit und zur Verteidigung der Heimat Abzeichen für Kinder Stufe A' drie varianten onderscheiden.
 a   goudkleurig - bronskleurig aluminium, 28 mm
 b  miniatuur 21 mm, bronskleurig - lilakleurig
 c  stoffen embleem om op te naaien, bruin, geel, grijs 55 mm

Op deze pagina is type b afgebeeld.

Beschrijving
In het midden van het metalen onderscheidingsteken staat "DDR". Daar omheen staat een ovaal van eikenloof. Daarop is de tekst aangebracht: "BEREIT ZUR ARBEIT UND ZUR VERTEIDIGUNG DER HEIMAT" (bereid om te werken en tot de verdediging van het vaderland). Onder de krans is de letter "A" aangebracht.
De achterzijde kent geen afbeelding en bevat een bevestigingsspeldje.
Dank
Ik wil Marcus Seume bedanken voor het ter beschikking stellen van dit onderscheidingsteken.
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.193-194.
Frank Bartel, Katalog der Auszeichnungen und Abzeichen der DDR. Band 3, Sportorganisationen und ihre Meisterschaften, Regenstauf, 2017, ISBN 978-3-86646-144-4, p.580 - 604.