Ehrennadel der Karl-Marx-Universität Leipzig
Beschrijving Medailles Oorkonden

6001 KMUL Ehrennadel medailles
Achtergronden 
Vanwege conflicten op Karls Universiteit in Praag trokken in 1409 ongeveer 1000 Duitse leraren en studenten naar Leipzig. In hetzelfde jaar gaf paus Alexander V goedkeuring voor een "Studium Generale" in de Duitse plaats. Op 2 december 1409 werd Johannes Otto von Münsterberg tot rector gekozen en werd de universiteit gesticht.
In de Tweede Wereldoorlog is 60% van de gebouwen en 70% van de boeken vernietigd. Op 5 februari 1946 werd de universiteit weer geopend. In 1948 werd de democratisch gekozen studentenraad opgeheven en door leden van de FDJ bezet. In 1953 kreeg de universiteit een nieuwe naam: Karl-Marx-Universität Leipzig. In 1991 werd de verering van Karl Marx ongedaan gemaakt en kreeg de universiteit zijn oude naam weer terug: "Universität Leipzig".
Sinds 1974 sierde een enorm bronzen reliëf genaamd 'Aufbruch' met daarin een groot portret van Karl Marx de ingang van het hoofdgebouw. Het is gemaakt door de kunstenaars 
Frank Ruddigkeit, Klaus Schwabe en Rolf Kuhrt. Het reliëf is 14 meter lang, 7 meter hoog met een gewicht van 33 ton. Bij de renovatie van het hoofdgebouw verdween het reliëf. Sinds 2008 is het reliëf aan de Jahnallee te Leipzig op een minder prominente universiteitslocatie geplaatst.
De universiteit kon medewerkers een erespeld toekennen - deze is in het leven geroepen ter gelegenheid van de 550ste verjaardag van de universiteit. De eerste onderscheidingen zijn toegekend in 1959; onbekend is wanneer de laatste werd toegekend. Ook de exacte toekenningsgronden zijn mij onbekend.

6001 KMUL Ehrennadel medailles
Typen
 onderscheidingstekens
Er zijn twee typen bekend van de "
Ehrennadel der Karl-Marx-Universität Leipzig".
 a  vlag zonder staatswapen
 b vlag met staatswapen


6001 KMUL Ehrennadel oorkonden