4713 Ehrentitel 'Meister der Arbeit II. Klasse'
Ehrentitel 'Meister der Arbeit in Silber'
Oorkonde 1976
Een voorbeeld van een oorkonde die werd uitgereikt bij toekenning van de eretitel "Meister der Arbeit", tweede klasse. De oorkonde is uitgereikt aan Ernst Röth en gedateerd te Grüna op 29 februari 1976.
De oorkonde is ondertekend door twee personen: de directeur van het bedrijf (Betriebsdirektor) en de voorzitter van de ondernemingsraad (Betriebsgewerkschaftsleitung).
De oorkonde heeft het volgende kenmerk: III-6-77 KvGD 208/K 767/70.