4712 Ehrentitel 'Meister der Arbeit I. Klasse'
Ehrentitel 'Meister der Arbeit in Gold'
Oorkonde 1981
Een voorbeeld van een oorkonde die werd uitgereikt bij toekenning van de eretitel "Meister der Arbeit in Gold", zoals de titel van 1979 heette. De oorkonde is uitgereikt aan Dieter Beier en gedateerd te Aue op 1 oktober 1981.
De oorkonde is ondertekend door twee personen: de "BGL-GBI" waar BGL staat voor "Betriebsgewerkschaftsleitung", voorzitter van de Ondenemingsraad én een manager: de "Bereichsleiter".
De oorkonde heeft het volgende kenmerk: III-6-77 KG 44 2308 79. Daar is uit af te leiden dat de oorkonde in 1979 is gedrukt.