X 0892 URANIA - Ehrennadel in Silber
Beschrijving Erespelden Oorkonden
Oorkonde 1964
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Ehrennadel in Silber" van het gezelschap voor de verspreiding van wetenschappelijke kennis ("Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse"). (Vanaf 1966 werd de naam Urania toegevoegd). Deze oorkonde is uitgereikt aan Herrn Dr. Harry Milke en gedateerd op 7 oktober 1964.
De oorkonde kent een echte handtekening van de president van het gezelschap: mij is onbekend wie dat was. De oorkonde heeft code: Ag 215-135-60-DDR 300 (1-3-10) 1771. Hier is uit af te leiden dat de oorkonde in 1960 is gedrukt. De oorkonde meet: 20,5 bij 28,3 cm.
Oorkonde 1986
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de URANIA - Ehrennadel in Silber. Deze oorkonde is uitgereikt aan Genosse Oberstleutnant Eberhard Kutzky in februari 1986. Kutsky werd ook onderscheiden met de URANIA erespeld in brons. Tevens is bekend dat hij in 1972 de "Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Gold für 20 Jahre" kreeg en in 1967 - hij was toen nog major - de "Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Gold für 15 Jahre". 
De oorkonde kent een echte handtekening - onbekend is van wie. De handtekening is gezet namens de voorzitter van URANIA. De oorkonde heeft code: 
Ag 215-003-82-DDR 2500(I-3-10) 565. Hier is uit af te leiden dat de oorkonde in 1982 is gedrukt.