X 0892 URANIA - Ehrennadel in Silber
Beschrijving Erespelden Oorkonden
Beschrijving
Het "Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse" (organisatie voor verspreiding van wetenschappelijke kennis) is op 17 juni 1954 opgericht in Berlijn. Vanaf 1966 voerde men de naam URANIA. Om informatie over nieuwe technieken en wetenschappelijke kennis te verspreiden, maakte men gebruik van tijdschriften, radio- en televisie-uitzendingen en organiseerde lezingen en andere bijeenkomsten. Het ledenaantal bedroeg 51.000 ten tijde van het einde van de DDR. Na 1990 waren er verschillende lokale initiatieven om het werk van URANIA voort te zetten.
De "Eherennadel" is ingesteld in 1956 in drie treden: goud, zilver en brons. De erespeld werd toegekend voor bijzondere prestaties in het verspreiden van wetenschappelijke kennis of in de organisatie URANIA.
Typen Erespelden
De zilverkleurige erespeld heeft een diameter van 18, 19 of 20 mm. Op de speld is een opengeslagen boek en een fakkel afgebeeld.

In de "DDR Spezialkatalog Band X" van Bartel worden 3 verschillende typen onderscheiden. Op deze pagina is type d afgebeeld - deze is gemaakt van ijzer en heeft een diameter van 19 mm. Dit type werd tussen 1972 en 1990 toegekend.
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p. 198.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band X, Auszeichnungen gesellschaftlicher Organisationen, Cottbus 2011, p.120.