X 0641 Ehrenmedaille Komitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR

Oorkonde 1979
Een voorbeeld van een oorkonde die werd uitgereikt bij de "Ehrenmedaille Komitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR". 
De oorkonde is uitgereikt aan Gerhard Muth en gedateerd op 3 september 1979. De oorkonde is ondertekend door de voorzitter van de centrale leiding: Otto Funke (1915 - 1997). Van 1963 tot en met 1989 was hij lid van het Centraal Comité van de SED. 
De oorkonde is voorzien van een stempel van de "Zentralleitung".