X 0641 Ehrenmedaille Komitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR
Beschrijving Medailles Oorkonden

Beschrijving
Het "Komitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR" (KdAW; het comité van de anti-fascistische verzetstrijders van DDR) is op 23 februari 1953 opgericht. Het was de opvolger van de VVN: "Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes" (Vereniging van de vervolgden door het Nazi-regiem).
In 1975 werd de eremedaille ingesteld; tot in 1990 werd die toegekend. De eerste toekenning gebeurde op 6 mei 1975: 30 jaar nadat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen. Toekenning volgde bij uitmuntende prestaties om de erfenis van het anti-fascistisch verzet levend te houden.
Het secretariaat van het Centraal Comité van de KdAW besloot op 15 januari 1975 over de richtlijnen voor toekenning van de eremedaille.
Voor de aanvraag moest een korte biografie van de te decoreren persoon worden aangeleverd bij een lokaal comité. Duidelijk moest worden welke rol in het verzet hij of zij had vervuld, of er sprake is geweest van gevangenschap, sinds wanneer werd geparticipeerd in het verzet en de rechtvaardiging voor toekenning.
Vervolgens moest een genummerde lijst worden ingeleverd van de te decoreren personen bij het districtscomité. Op de lijst moesten de voor- en achternaam, de geboortedatum, woonadres, status: strijder / slachtoffer / overlevende en huidig beroep of functie.
Op basis van deze lijst besloot het districtscomité wie werd voorgedragen voor decoratie. In tweevoud ging de aanvraag vervolgens naar het centraal comité. Na bevestiging door het centraal comité ontving het districtscomité oorkonden en medailles. De oorkonden werden ingevuld door het districtscomité. De gehele procedure nam ongeveer twee maanden in beslag.
Bij de eerste toekenning in mei 1975 moesten 25 tot 30% van strijders worden gedecoreerd.

Type medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band X" van Bartel wordt een type onderscheiden.

Bronnen 
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band X, Auszeichnungen gesellschaftlicher Organisationen, Cottbus 2011, p.94. 
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.198.
Ralph Pickard, Stasi Decorations and Memorabilia, Volume III, Lorton Virginia, 2018, p. 606 - 607.