VII 007 Ernst-Schneller-Medaille in Silber
Beschrijving Medailles Oorkonden
VII 007a Ernst-Schneller-Medaille in Silber
Oorkonde 1969 
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Ernst-Schneller-Medaille in Silber". De oorkonde is uitgereikt aan Oberst Heinz Böhme en gedateerd op 18 juni 1969. 
De oorkonde is ondertekend door de voorzitter van het "Gesellschaft für Sport und Technik", Generalmajor Günther Teller. De handtekening is gezet met pen. Hij werd geboren op 24 november 1925 te  Halle/Saale. In 1947 werd hij lid van de SED en in 1949 trad hij toe tot de bewapende organen. Teller werd op 1 februari 1968 voorzitter van het GST.  Op 1 maart 1975 werd hij bevorderd naar de rang Generalleutnant. Hij stierf op 28 juni 1982.