VII 006 Ernst-Schneller-Medaille in Gold
Beschrijving Medailles Oorkonden
VII 006 Ernst-Schneller-Medaille in GoldOorkonde 1973 
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Ernst-Schneller-Medaille in Gold". De oorkonde is uitgereikt aan Peter Born en gedateerd op 7 augustus 1973. 
De oorkonde is ondertekend door de voorzitter van het "Gesellschaft für Sport und Technik", Generalmajor Günther Teller. De handtekening is gezet met pen. Hij werd geboren op 24 november 1925 te  Halle/Saale. In 1947 werd hij lid van de SED en in 1949 trad hij toe tot de bewapende organen. Teller werd op 1 februari 1968 voorzitter van het GST.  Op 1 maart 1975 werd hij bevorderd naar de rang Generalleutnant. Hij stierf op 28 juni 1982.
De oorkonde heeft de volgende code: AG 217/05/73 I-4-2-51 1483.