VII Onderscheidingen Gesellschaft für Sport und Technik
Gesellschaft für Sport und Technik (GST)
Het "Gesellschaft für Sport und Technik" was een zogenaamde massaorganisatie binnen de DDR, opgericht op 7 augustus 1952 en opgeheven in het voorjaar van 1990. Officieel had de organisatie tot doel gemeenschappelijke vrijetijdsbesteding te organiseren voor jeugdigen met interesse voor sport en techniek. Daarvoor stelde men technische hulpmiddelen ter beschikking (motoren, zenders, vliegtuigen) en organiseerde wedstrijden bijvoorbeeld schietwedstrijden, parachutespringen en motorraces. Eigenlijk doel was het leveren van een bijdrage aan de militarisering van de DDR. De organisatie vervulde samen met het leger een rol in wettelijk voorgeschreven taak tot pre-militaire opleiding ("vormilitärische Ausbildung" - VA) in scholen, universiteiten en bedrijven.

Ernst-Schneller-Medaille