IV 608 Ehrenauszeichnung der Partei für 25jährige Mitgliedschaft

Oorkonde toegekend in de periode 1961 - 1971
Een voorbeeld van een oorkonde voor een 25-jarig partijlidmaatschap, die dateert uit de periode 1961 - 1971. 
In 1956 was Stalin in ongenade gevallen; hij sierde nog wel de voorzijde van de oorkonde voor het 25-jarig lidmaatschap van de SED. Daarom besloot het Secretariaat van het Centraal Comité op 1 november 1961 dat er een nieuwe oorkonde moest komen. Op 3 mei 1971 deed Walter Ulbricht (de ondertekenaar van de oorkonde - facsimile) om 'gezondheidsredenen' afstand van zijn positie als "Erster Sekretär" van het Centraal Comité van de SED. Hij werd opgevolgd door Erich Honecker.
De oorkonde is uitgereikt aan Inge Schmeling.

Tekst oorkonde
DIE
SOZIALISTISCHE EINHEITSPARTEI
DEUTSCHLANDS

WIDMET DER GENOSSIN

Inge Schmeling

DIESE
EHRENURKUNDE

IN ANERKENNUNG IHRER MEHR ALS 
25 JÄHRIGEN
TREUEN PARTEIARBEIT
IM KAMPF
FÜR FRIEDEN, DEMOKRATIE UND SOZIALISMUS

ZENTRALKOMITEE DER 
SOZIALISTISCHEN EINHEITSPARTEI DEUTSCHLANDS

ERSTER SEKRETÄR