IV 608 Ehrenauszeichnung der Partei für 25jährige Mitgliedschaft

Oorkonde toegekend in 1987
Een voorbeeld van een oorkonde voor een 25-jarig partijlidmaatschap, die dateert 1987. De oorkonde is gedateerd 25 februari 1987 en is uitgereikt aan Helmut Fischer.
Erich Honecker werd na het vertrek van Walter Ulbricht - om 'gezondheidsredenen' - "Erster Sekretär" van het Centraal Comité van de SED op 3 mei 1971. In 1976 kreeg hij de titel "Generalsekretär". Gegeven zijn nieuwe functie mocht hij de oorkonden voor lidmaatschapjubilea in de SED ondertekenen. In het voorbeeld dat hier is weergegeven staat zijn facsimile handtekening. 

Tekst oorkonde
DIE SOZIALISTISCHE EINHEITSPARTEI
DEUTSCHLANDS
WIDMET DEM GENOSSEN

Helmut   F I S C H E R

DIESE
EHRENURKUNDE

IN ANERKENNUNG 
SEINER MEHR ALS 25JÄHRIGEN TREUEN 
UND AKTIVEN ARBEIT
FÜR DIE ZIELE UNSERER PARTEI
UND DIE SACHE
DER ARBEITERKLASSE

BERLIN 25. Februar 1987

ZENTRALKOMITEE
DER SOZIALISTISCHEN EINHEITSPARTEI DEUTSCHLANDS

GENERALSEKRETÄR