IV-608 Ehrenauszeichnung der Partei für 25jährige Mitgliedschaft

Oorkonde toegekend in 1972
Een voorbeeld van een oorkonde voor een 25-jarig partijlidmaatschap van de SED, die is toegekend aan Kurt Günzel. De oorkonde is in 1972 toegekend. 
Op 3 mei 1971 deed Walter Ulbricht om 'gezondheidsredenen' afstand van zijn positie als "Erster Sekretär" van het Centraal Comité van de SED. Hij werd opgevolgd door Erich Honecker. Onder oorkonde staat een facsimile handtekening van hem.
De oorkonde is uitgereikt aan Kurt Günzel, geboren op 11 januari 1911. Hij werd in 1972 onderscheiden met de "Medaille für selbstlosen Einsatz bei der Bekämpfung von Katastrophen"In 1950 werd hij onderscheiden met het "Abzeichen 'Für gutes Wissen in Bronze". 

Tekst oorkonde
DIE
SOZIALISTISCHE EINHEITSPARTEI
DEUTSCHLANDS

WIDMET DEM GENOSSEN

Kurt Günzel

DIESE
EHRENURKUNDE

IN ANERKENNUNG SEINER MEHR ALS 
25 JÄHRIGEN TREUEN PARTEIARBEIT IM KAMPF
FÜR FRIEDEN, DEMOKRATIE UND SOZIALISMUS

BERLIN
1972

ZENTRALKOMITEE DER 
SOZIALISTISCHEN EINHEITSPARTEI DEUTSCHLANDS

ERSTER SEKRETÄR