IV 608 Ehrenauszeichnung der Partei für 25jährige Mitgliedschaft
Beschrijving Oorkonden

0608 SED 25 oorkonden
0608 SED 25 oorkonden
Achtergronden 
De SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) ontstond in 1946 in Berlijn uit de socialistische SPD-ost en de communistische KPD. De fusie werd gesymboliseerd door een handdruk van beide voormannen: Otto Grotewohl (SPD) en Wilhelm Pieck (KPD). Deze handdruk werd het symbool van de SED. Deze partij was het machtscentrum in de DDR - de feitelijke beslissingen werden genomen in het Centraal Comité en dan in het bijzonder in het Secretariaat daarvan. Dit stond onder leiding van de "1. Sekretär" of de "Generalsekretär". In politiek opzicht waren de regering en de ministeries ondergeschikt aan het Centraal Comité. Op 3 november 1954 werd in een zitting van Secretariaat van het Centraal Comité besloten dat er een oorkonde kwam voor 25-jarig lidmaatschap en een oorkonde en onderscheidingsteken voor een 40-jarig lidmaatschap
De criteria voor onderscheiding werden ook in deze zitting vastgelegd: 
- jaren lidmaatschap blijkend uit het lidmaatschapsboekje. De jaren in de SPD, KPD en hun voorlopers telden mee; - actieve partij-inzet; 
- geen criminele straffen; 
- niet betrokken zijn bij niet afgeronde partijvervolgingen. 
De administratie van de toegekende oorkonden en onderscheidingen vond plaats op disctricts- (bezirk) of regio-niveau (Kreis). Degene die onderscheiden was, had gratis toegang tot alle feestelijke bijeenkomsten van de partij in regio en het district. Bij arbeidsongeschiktheid kreeg men een toelage van de partij. Bij uittreding uit de partij moesten onderscheidingen en oorkonden worden ingeleverd. De eerste toekenning volgde op 21 april 1955. 

Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.73.
Klaus Feder & Uta Feder, Auszeichnungen uns Abzeichen der SED, Brannenburg, 2001, p.32-55.