IV 607 Ehrenauszeichnung der Partei für 40jährige Mitgliedschaft
IV 0607a Ehrenauszeichnung der Partei für 40jährige Mitgliedschaft
Oorkonde 1961
 
Een voorbeeld van een oorkonde voor een 40-jarig partijlidmaatschap. De oorkonde is uitgereikt aan Elsa Frey: de datum is onbekend. Frey ontving ook een oorkonde voor een 25-jarig en 50-jarig lidmaatschap van de partij, de "Ehrennadel der Nationalen Front in Silber" en de oorkonde ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de SED.
De oorkonde is facsimile ondertekend door Walter Ulbricht "1. Sekretär". De oorkonde wordt uitgereikt voor 40 jaar strijd voor vrede, democratie en socialisme.
De oorkonde bevat tevens de tekst:
"Hirn der Klasse" (hersens van de arbeidersklasse)
"Sinn der Klasse" (zingeving van de arbeidersklasse)
"Kraft der Klasse" (kracht van de arbeidersklasse)
"Ruhm der Klasse" (aanzien van de arbeidersklasse)
"Das ist der Partei" (dat is de partij: SED).
Deze oorkonde heeft code
: (140) ND AG 220/61 10 IV. 61 21 194.
Op 1 november 1961 besluit het Secretariaat van het Centraal Comité dat er een nieuwe uitgave van de oorkonde moet komen, Dat hangt waarschijnlijk samen met de afbeelding van Stalin (samen met Marx, Engels en Lenin) op de voorzijde. Hij was reeds in 1956 in ongenade gevallen.
Oorkonde 1961-1971
In 1956 was Stalin in ongenade gevallen; hij sierde nog wel de voorzijde van de oorkonde voor het 40-jarig lidmaatschap van de SED. Daarom besloot het Secretariaat van het Centraal Comité op 1 november 1961 dat er een nieuwe oorkonde moest komen. Onbekend is waarom het zo lang duurde voordat Stalin ook op de oorkonden voor het 40-jarig lidmaatschap in de ban werd gedaan.
Deze oorkonde is van na 1961. Er bestonden twee versies van deze oorkonde: een voor mannen (Genossen) en een voor vrouwen (Genossin). Deze eerste is hier weergegeven. De oorkonde is uitgereikt aan Albert Padrock. Hij werd ook later onderscheiden met de oorkonde voor het 60-jarig lidmaatschap.
Datering van de oorkonde is ingewikkeld - helder is dat deze is uitgereikt tussen november 1961 en 3 mei 1971. Op die datum deed Walter Ulbricht (de ondertekenaar van de oorkonde - facsimile) om 'gezondheidsredenen' afstand van zijn positie als "Erster Sekretär" van het Centraal Comité van de SED. Hij werd opgevolgd door Erich Honecker.