IV 607 Ehrenauszeichnung der Partei für 40jährige Mitgliedschaft
Beschrijving Insignes Oorkonden
Achtergronden

De SED (
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) ontstond in 1946 in Berlijn uit de socialistische SPD-ost en de communistische KPD. De fusie werd gesymboliseerd door een handdruk van beide voormannen: Otto Grotewohl (SPD) en Wilhelm Pieck (KPD). Deze handdruk werd het symbool van de SED. Deze partij was het machtscentrum in de DDR - de feitelijke beslissingen werden genomen in het Centraal Comité en dan in het bijzonder in het Secretariaat daarvan. Dit stond onder leiding van de "1. Sekretär" of de "Generalsekretär". In politiek opzicht waren de regering en de ministeries ondergeschikt aan het Centraal Comité. 
Op 3 november 1954 werd in een zitting van Secretariaat van het Centraal Comité besloten dat er een oorkonde kwam voor 25-jarig lidmaatschap en een oorkonde en onderscheidingsteken voor een 40-jarig lidmaatschap. De eerste toekenning volgde op 21 april 1955. De criteria voor onderscheiding werden ook in deze zitting vastgelegd:
- jaren lidmaatschap blijkend uit het lidmaatschapsboekje. De jaren in de SPD, KPD en hun voorlopers telden mee;
- actieve partij-inzet;
- geen criminele straffen;
- niet betrokken zijn bij niet afgeronde partijvervolgingen.
De administratie van de toegekende oorkonden en onderscheidingen vond plaats op disctricts- (bezirk) of regio-niveau (Kreis). Degene die onderscheiden was, had gratis toegang tot alle feestelijke bijeenkomsten van de partij in de regio en het district. Bij arbeidsongeschiktheid kreeg men een toelage van de partij. Bij uittreding uit de partij moesten onderscheidingen en oorkonden worden ingeleverd.


Typen
In de "DDR Spezialkatalog Band IV" van Bartel worden drie typen onderscheiden van de "Ehrenauszeichnung der Partei für 40jährige Mitgliedschaft".
 1955 - 1961  a  Met portretten van Marx, Engels, Lenin en Stalin, geëmailleerd
 1965 - 1985  b  Idem, maar met portretten van Marx, Engels en Lenin
 1985 - 1990  c  Idem, maar geverfd, met polyesterlaagje

De eerste uitvoering kende een afdeling van Stalin, Lenin, Engels en Marx (v.r.n.l.). In 1956 viel Stalin in ongenade. Het onderscheidingsteken werd echter nog tot en met 1961 verleend. Op 1 november 1961 besloot het Secretariaat van het Centraal Comité dat er een nieuw onderscheidingsteken voor 50 jaar lidmaatschap het onderscheidingsteken voor 40 jaar zou vervangen. Dat laatste mocht nog wel gedragen worden. De maatregel hing waarschijnlijk samen met het feit dat Stalin in ongenade was gevallen. Op 26 januari  1965 besloot het Secretariaat van het Centraal Comité wederom een onderscheidingsteken voor 40 jaar lidmaatschap in te stellen. (Volgens de regels werd er dus tussen 1961 en 1965 geen onderscheidingsteken toegekend voor een lidmaatschap van 40 jaar van de SED.) Het nieuwe onderscheidingsteken bevat de portretten van Lenin, Engels en Marx (v.r.n.l.). en is verder identiek aan het eerste teken, met uitzondering van de afmetingen. Met ingang van 1 januari 1985 werd het onderscheidingsteken nogmaals gewijzigd. Dit hing samen met een tekort aan grondstoffen. Het nieuwe onderscheidingsteken werd kleiner.
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.113-114.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.73-74.
Klaus Feder & Uta Feder, Auszeichnungen uns Abzeichen der SED, Brannenburg, 2001, p.32-55.