Ehrenurkunde des ZK der SED für die Arbeit in den Kampfgruppen
Beschrijving Oorkonden
Oorkonde 1973
Een voorbeeld van een oorkonde (Ehrenurkunde des ZK der SED für die Arbeit in den Kampfgruppen) die uitgereikt is aan Fritz Meyer (op een andere oorkonde gespeld als Meier) in september 1973. De oorkonde is ondertekend door Erich Honecker (Erster Sekretär). 

De tekst op de oorkonde luidt als volgt: "DIE KAMPFGRUPPEN DER ARBEITERKLASSE VERKÖRPEREN AUF BESONDERE WEISE, DASS DIE PRODUZIERENDE UND MACHTAUSÜBENDE ARBEITERKLASSE IHRE MACHT AUCH MILITÄRISCH ORGANISIERT UND SO DEN FRÜCHTEN IHRER REVOLUTIONÄREN TÄTIGKEIT BESTAND VERLIEHT" (de strijdgroepen van de arbeidersklasse belichamen op een bijzondere manier dat de producerende en machtuitoefende arbeidersklasse ook militair georganiseerd is en op die manier de vruchten van hun revolutionaire activiteiten ook continueert).