IV 0615 Erinnerungsmedaille anlässlich des 20jährigen Bestehens der Kampfgruppen der Arbeiterklasse
Oorkonde
Bij de "herinneringsmedaille ter gelegenheid van de 20-jarig bestaan van de strijdgroepen der arbeidersklasse" hoorde ook een oorkonde. Een voorbeeld is hier afgebeeld. Deze oorkonde werd uitgereikt aan Herbert Gaidies en is gedateerd: september 1973.
De oorkonde is facsimile ondertekend door de eerste secretaris van de het Centraal Comité van de SED: Erich Honecker.